สดุดีชาติไทย

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง หลวงรณสิทธิพิชัย
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  (หมู่ ช-ญ) ประวัติศาสตร์ชาติไทยแผ่ไพศาล
ใครก็ขานชื่อไทยไว้ถ้วนทั่ว
ไทยเก่งกล้าสามารถไม่ขลาดกลัว
แสดงตัวโลกรู้จักต่างทักทาย

(หมู่หญิง) สุโขทัยขอมรู้จักไทยนักสู้
เพราะไทยกู้เอกราชสมมาดหมาย
(หมู่ชาย) อยุธยาข้าศึกเห็นไทยเป็นชาย
เพราะไว้ลายไม่เป็นทาสเราชาติไทย

(หมู่หญิง) ครั้นกรุงธนคนไทยได้รู้จัก
ถึงแรงรักสามัคคีดีไฉน
(หมู่ ช-ญ) รัตนโกสินทร์ถิ่นของไทย
ทั่วทั้งใกล้ไกลตระหนักรู้จักเรา

(หมู่ชาย) ทั้งยุโรปอเมริกานานาชาติ
ไทยสามารถผูกไมตรีไม่มีเขลา
(หมู่ ช-ญ) ทั้งบ้านใกล้เรือนเคียงรอบเรียงเรา
ล้วนพงศ์เผ่าผูกรักสามัคคี

(หมู่ชาย) มีเพื่อนเกลอไทยอย่าเพ้อว่าเกลอมาก
คราวลำบากเข้าด้วยกันหันหน้าหนี
จะพึ่งเพื่อนเพื่อนก็เอี้ยเพลียเต็มที
จะพึ่งชีหรือพึ่งสงฆ์ยังสงกา

(หมู่หญิง) อย่าเสียใจว่าใครใครไม่ให้พึ่ง
ยังคนหนึ่งพึ่งได้แท้แน่หนักหนา
(หมู่ ช-ญ) อันคนนั้นนั่นน่ะหรือคืออาตมา
จะพึ่งพาได้ทุกอย่างจนวางวาย

(หมู่ ช-ญ) อันเมืองไทยของคนไทยใช่แน่แน่
อย่าให้แปรเป็นอื่นขื่นขมหลาย
ดำรงราชย์ดำรงชาติศาสน์อย่าคลาย
เป็นจุดหมายมุ่งประสงค์จำนงนาน

(หมู่ ช-ญ) ชาติจะคงตรงที่เราเอาใจใส่
บำรุงไทยบำรุงเขตประเทศสถาน
อย่าถือเราถือเขาไม่เข้าการ
จงสมานจิตสมัครรักไทยไชโย
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... เทพกร บวรศิลป์, สบสันต์
ผู้ขับร้อง : ขับร้องหมู่
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เป็นเพลงปลุกใจยุคแรก ๆ ของวงดนตรีสุนทราภรณ์ ต้นฉบับจากแผ่นเสียงโคลัมเบีย รหัสแผ่น GET 1 นับเป็นแผ่นแรกที่วงดนตรีสุนทราภรณ์ได้บันทึกเสียงกับแผ่นเสียงตรานี้ อีกหน้าหนึ่ง คือเพลง "จังหวะชีวิต" ที่คุณทัศนัย ชอุ่มงาม ขับร้องไว้
เทพกร บวรศิลป์, สบสันต์
© คุณจารุลินทร์ฯ ว่าเพลงนี้ คำร้องเป็นของผู้ใช้นามว่า "อินทุมาศ"
เทพกร บวรศิลป์
© ค้นพบภายหลังว่า "อินทุมาศ" เป็นนามปากกาของ พันเอก หลวงรณสิทธิพิชัย (เจือ กาญจนนินทุ)
เทพกร บวรศิลป์
© แก้ไขนามสกุล เป็น "กาญจนินทุ" แปลว่า พระจันทร์สีทอง เป็นความหมายเดียวกันกับ "อินทุมาศ"
เทพกร บวรศิลป์

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงสดุดีชาติไทย