บุหลันดั้นเมฆ

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง สุรัฐ พุกกะเวส
ทำนอง เวส สุนทรจามร     
  งามเธอเพียงดวงจันทร์ดั้นมวล
เมฆมาลอยดวงสวยอร่าม
เมื่อยามมองชื่นทรวงเด่นดวง
อยู่บนฟ้าสูงไกล

พักตร์แฉล้มแก้มเป็นพวงนวลงาม
เมื่อยามเจ้ายิ้มยวลชวนใฝ่
ขวัญตาเปรียบศรทอนให้
หัวใจพี่นี้ครวญครั่งทรวง

แม้จะซ่อนด้วยแพรก็แลดั่งบัวใบบัง
เห็นนวลเจ้าแต่ข้างหลัง
ก็ยังเหลียวมองแลชม

โอ้ดวงบุหลันเจ้าลอยฟ้าสวยข่ม
ดาวลอยดวงประกายนั้นคงอายระทม
น้องดั้นเมฆมาข่มแสงดาวจืดตา
ก่อนนั้นมิเคยงามผ่อง
ฉันเคยเฝ้ามองไม่ยวลอุรา
บัดนี้น้องดูสง่าเร้าตาด้วยการแต่งตัว

โอ้ดวงบุหลันเจ้าทอแสงฉายทั่ว
ดังนารีแต่งกายโฉมยวนชายเมามัว
ผิวนวลหน้างามยั่ว
ทั้งงามตัวทั่วกาย

สุดสวยทั้งกายงามผ่อง
เร้าตาให้มองเฝ้าปองไม่วาย
โอ้โฉมน้องมองไม่หน่าย
เพราะการแต่งกายให้งาม

เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... ดำริ
ผู้ขับร้อง : วินัย จุลละบุษปะ , ธรรมรัตน์ นวะมะรัตน์
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เดิมคุณวินัย จุลละบุษปะ ขับรัองไว้ แต่ไม่ได้บันทึกแผ่นเสียง
มาบันทึกใหม่โดยคุณธรรมรัตน์ นวมะรัตน์
เรียบเรียงโดย เพิ่ม คล้ายบรรเลง
ดำริ
© น่าจะมาจากเพลงไทยเดิม เขมรชมจันทร์
วรวิทย์
© ผู้รู้ท่านหนึ่งยืนยันว่าใช่ครับ เขมรชมจันทร์ รวมทั้งอีกเพลงหนึ่งที่คุณทนงศักดิ์ฯ ร้องในเพลงชื่อเดียวกันนี้ด้วย
สบสันต์
© มีการบันทึกเสียงคุณวินัยไว่เช่นกันค่ะ ขอได้ทางออนไลน์นะคะ
ปิ๋วบ้านไกล
© เป็นเพลงของคณะศิษย์จามร บันทึกแผ่นครั่งตราฟิลิปส์
คนนอนดึก
© งงมาก เพลงบุหลันดั้นเมฆอีกเพลงหนึ่งบอกว่าทำนองครูเวส เป็นผู้แต่ง แต่พอบุหลันดั้นเมฆ(2) บอกว่าครูเอื้อแต่ง ตกลงใครแต่งทำนองครับ ต้องใครคนใดคนหนึ่งแน่นอน เพราะสองเพลงนี้ใช้ทำนองเดียวกัน ซึ่งน่าจะดัดแปลงมาจากเขมรชมจันทร์ แล้วตกลงเพลงนี้ไม่ใช่เพลงสุนทราภรณ์หรอครับ
เกี้ยว
© 1. เมื่อยามเจ้ายิ้มยวลชวนใฝ่ --> เมื่อยามเจ้ายิ้มยวนชวนใฝ่
2. หัวใจพี่นี้ครวญครั่งทรวง --> หัวใจพี่นี้ครวญคลั่งทรวง
3. แม้จะซ่อนด้วยแพร --> แม้นจะซ่อนด้วยแพร
4. ฉันเคยเฝ้ามองไม่ยวลอุรา --> ฉันเคยเฝ้ามองไม่ยวนอุรา
่jetdow

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงบุหลันดั้นเมฆ