ลาแล้วเหลืองชมพู

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง พรพิรุณ
ทำนอง พรพิรุณ     
  โอ้จำลาแล้วเหลืองชมพู
สถานซึ่งเราเคยอยู่ได้เรียนรู้เฟื่องฟูปัญญา
มกุฏเอยข้าเคยเคารพศรัทธา
อยู่ใต้ร่มพระศาสนาพาร่มเย็น

โอ้จำลาแล้วขอลาไกล
สถานที่เราเคยได้อุ่นดวงใจไม่มีลำเค็ญ
นับแต่วันจากลาคงมิได้เห็น
ถิ่นที่เคยอยู่เช้าชั่วเย็นเป็นสุขทุกครา

ขอกราบลาครูและอาจารย์
ลาแล้วเพื่อนขวัญจำจากกันด้วยถึงเวลา
ขอให้จำความหลังตรึงตรา
เหลืองชมพูที่รักข้าอย่าลืมเสียเล่าเอย

โอ้จำลาแล้วขอลากัน
แต่ในหัวใจยังมั่นเฝ้าผูกพันเหมือนดังเราเคย
ร้างห่างกันแต่กายเท่านั้นเจ้าเอย
ส่วนจิตใจเรานั้นไม่เคยลาเลยห่างสักวัน
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... ดำริ
ผู้ขับร้อง : มาริษา อมาตยกุล
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เพลงประจำโรงเรียนวัดมกุฏกษัตริย์
ดำริ
© เป็นเพลงประจำโรงเรียนที่ไพเราะเพลงหนึ่ง ทั้งทำนองและเนื้อเพลง
เลขที่ประจำตัว 21736
© ไพเราะมากๆจากชาวเราเลือดเหลืองชมพูรุ้น56
เลขประจำตัว33968
วิศิษฐ์
© แจ่มมากน้อง
พี่เก้า ม.ก. รุ่น55 32255
© ฟังทีไร คิดถึงวันเก่า หน้าเสาธง

21633
© สะท้อนภาพช่วงเวลาในวัยเรียนได้จับจิตยิ่งนัก
21210

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงลาแล้วเหลืองชมพู