ร่มฉัตร

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง สมศักดิ์ เทพานนท์
ทำนอง เพลงไทย แขกมอญบางขุนพรหม     
  พื้นดินแหลมทองของชาวไทย
ร่มเย็นสดใสไร้ราคี
คงอยู่สุขสันต์นานปี
ด้วยความสุขศรีไม่มีทุกข์ภัย

แม้นมีเหตุข้องขัด
ก็ขจัดพ้นไป
ศักดิ์ศรียิ่งยงคงความเป็นไทย
ไม่เป็นทาสใครยิ่งใหญ่สืบมา

ปกเกล้าเกศีพระมีการุณย์
พระเดชพระคุณอบอุ่นอุรา
ข้าอยู่ร่มเย็นเป็นสุขหรรษา
เพราะพระกรุณาปกป้องผองภัย

หาไหนจะเปรียบ
เทียบแคว้นใดปาน
อยู่สุขกายดวงใจชื่นบาน
เปรียบเหมือนวิมานพระท่านเมตตา

เราเกิดมาเป็นข้าแผ่นดิo
เราอยู่กินทำกินเรื่อยมา
เราลูกไทยหลานไทยประชา
เรารักษาพื้นดินแดนทอง

เพราะพระประทานให้ลูกหลานคนไทย
สมควรรักใคร่ไม่ให้ใครมาครอง
ดุจร่มโพธิ์ร่มไทรแผ่กิ่งใบปกป้อง
เหมือนร่มโพธิ์ทองคุ้มครองป้องกัน

พระจงสุขสันต์ดั่งหมาย
วิงวอนเทพไทเทวัญ
ประทานพรชัยสมหทัยดังมั่น
สุขทุกคืนวันร่มฉัตรชาวไทย
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... ดำริ
ผู้ขับร้อง : บุษยา รังสี
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เพลงนี้บันทึกเสียงโดย บุษยา รังสี

และร้องออกอากาศโดย
ศรีสุดา รัชตะวรรณ
วรนุช อารีย์ และ
ภรพรรณ นันทพร
ดำริ
© เนื้อเพลงเดิมมีว่า......." เราเกิดมา ถึงห้าแผ่นดิน......... " คุณบุษยา รังสี ขับร้อง เพื่อใช้ประกอบละครเรื่องร่มฉัตร ของคุณอารีย์ นักดนตรี ทาง สถานีโทรทัศน์ช่อง 4 บางขุนพรหม.....ต่อมาคุณศรีสุดา รัชตะวรรณ ได้นำมาต่อให้กับ ภรพรรณ นันทพร หลังจากที่ภรพรรณฯ.ขับร้องเนื้อเดิมมาหลายปีจึงไปกราบขอความกรุณาให้คุณครูสมศักดิ์ เทพานนท์(ณ สวนอาหารทะเลไทย ปิ่นเกล้า)ให้ท่านช่วยปรับปรุงเนื้อร้องเพื่อใช้กับงานราชการและเพื่อเทอดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ และใช้ขับร้องในโอกาสอันเป็นมงคล ท่านจึงกรุณาแต่งให้ใหม่ว่า...." เราเกิดมา เป็นข้า แผ่นดิน...." และมอบให้กับกรมประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่กับสารธารณะชนต่อไป.......
ภรพรรณ นันทพร
© อยากได้เนื้อเพลงที่เกี่ยวกับละครช่อง 3 ที่ชื่อเรื่องร่มฉัตรค่ะ และอยากทราบว่าจะหาซื้อได้ที่ไหนคะ ต้องการด่วนมากค่ะ
คุณแจง
© เพลงร่มฉัตรหาฟังได้ที่ไหนค่ะ
จันทร์กระจ่างฟ้า
© ตอบคุณแจง เพลงร่มฉัตรของละครช่อง 3 เปิดฟังได้ที่ www.oldsonghome.com ค่ะ
ระกา
© ได้ฟังเพลงร่มฉัตร จากเวบนี้ช่วงที่คุณดุสิตาเป็นผู้จัด ร้องโดยคุณภรพรรณ นันทพร ต้องขอชมว่าร้องได้ไพเราะและกินใจมาก
ปิ๋วบ้านไกล
© เพราะพระกรุณาปกป้องผองภัย = เพราะพระกรุณาปกป้องผองพาล

พระจงสุขสันต์ดั่งหมาย = พระจงสุขสมดั่งหมาย
vip94
© ทำนอง ครูเวส สุนทรจามร ได้นำมาจากแขกมอญบางขุนพรหม
Lelouch

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงร่มฉัตร