เกริกกราว

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ศรีสวัสดิ์ พิจิตรวรการ
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  เกริกเกริกเกริกกราว
อะคร้าวพราวนามเหนือหล้า
เกริกวิทยาลัยเลิศฟ้า
ลอยฟ้าลงมาหรือไร

เกริกเกริกเกริกเกรียง
ชื่อเสียงเพียงเทพตั้งให้
เกริกวิทยาลัยสดใส
ไสววรวามงามตา

เราชาวเกริกเกริกจริง
ชายหญิงพริ้งพราวหนักหนา
เรารักศักดิ์ศรีชีวา
บูชาครูบาอาจารย์

เกริกเกริกเกริกไกร
สดใสไปทั่วถิ่นย่าน
เกริกนี้เป็นวิมานสถาน
พรหมศาสตร์ประทานเรามา
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... เทพกร บวรศิลป์
ผู้ขับร้อง : หมู่
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เพลงประจำเกริกวิทยาลัย
เทพกร บวรศิลป์
© แก้ไขผู้ขับร้องเป็น คุณยรรยงค์ เสลานนท์ จังหวะแทงโก้
เทพกร บวรศิลป์
© เราชาวเกริกเกริกจริง ควรจะเป็น เราเป็นชาวเกริกจริง
vinit2490@yahoo.com
© คิดถึงทุกอย่างที่บางด้วน ปากน้ำ มีความสุข สนุกไม่รู้ลืม
ลูกสาวชาวเกริก

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงเกริกกราว