ขวัญใจร่มพฤกษ์

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ธาตรี
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  โอช่างภูมิใจ
ได้ร่มพฤกษ์แผ่เงา
ขวัญใจเราก็มี

โดดเด่นงานตา
เกินกว่ามวลสตรี
ยอดนารีวิไล

ประดับฤดี
ใต้ร่มนี้ชื่นชม
ขวัญอารมณ์ทั่วไป

เยี่ยมเยี่ยมมองมอง
เสริมสมองว่องไว
แสนสดใสทั่วกัน

พริ้งนักน้องพี่
พจน์ที่มีชมไม่ทัน

สวยสวยสวยจริง
ยอดหญิงผ่องพรรณ
จนฝันฝันไม่เบา

โอ้ช่างภูมิจริง
ที่มีหญิงชื่นตา
สมดาราแห่งเรา

เกาะแก่งธารใด
แม้นเธอใช้แนบเนา
โอ้ช่างเร้าให้แทน
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... เทพกร บวรศิลป์
ผู้ขับร้อง : สุนทราภรณ์
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เพลงประจำเกริกวิทยาลัย
เทพกร บวรศิลป์
© จังหวะวอลซ์ท


เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงขวัญใจร่มพฤกษ์