ยโสธร

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง พรพิรุณ
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  เมืองทองของเรา
งามพริ้งเพรายโสธรศรีเมือง
เจิดแจ่มประเทือง
ยโสธรฟุ้งเฟื่องและรุ่งเรืองศรี

ลำชีใสเย็น
ดังเหมือนเช่นเราร่มเย็นทวี
โอบเอื้ออารี
สายน้ำทวนล้นปรี่เราล้นที่น้ำใจ

รื่นเริงสุขสันต์
สร้างบุญพร้อมกันวันที่เซิ้งบ้องไฟ
แข่งเรือยาวไปใน
ท้องห้วยธารพาชื่นบานฤดี

คราวันสงกรานต์
เริงสำราญร่วมจัดงานทุกที
เด่นประเพณีสรงน้ำพระทุกปี
เย็นเย็นดีทุกวาร

ชมปูชนีย์
หลากล้วนมีความโสภีละลาน
โบสถ์และวิหาร
งามเหมือนแดนพิมานชวนสำราญชื่นใจ

ชมงานพระธาตุ
ส่องเห็นเงาพุทธศาสน์ครั้งกาลโพ้นไกล
อานนท์นั้นไซร้
คือพระธาตุวิไลประทับใจผองชน

กุก่องข้าวน้อย
เห็นเข้าแล้วพลอยซาบซึ้งคุณแม่ถน
เหล่าประชาชน
เคารพทั่วคนกลัวบาปดลผลกรรม

แดนยโสธร
ชาวนครยึดมั่นในธรรม
ชาติศาสน์กษัตริย์ล้ำ
ใครคิดกรายหมายย่ำเราน้อมนำชีพพลี
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... ดำริ
ผู้ขับร้อง : หมู่
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลงเชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงยโสธร