ยอดตองต้องลม

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง เฉลิม บุณยเกียรติ
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  ยอดตองต้องลม
ไกวแกว่งแข่งลมชื่นชมเมื่อลมโชย
ลมพัดสะบัดใบ
ฉีกขาดดาษไปไม่ต้านทานลม

อันความรัก
มักเสมือนกับสายลม
โบกโบยโหยตรม
ขมขื่นคืนระคาง

โบกโบยโหยตรม
ขมขื่นคืนระคาง

ตองต้องลม
สมเสมือนรักต้องร้าง
ควรที่จะดูอย่างตองเอย
ควรที่จะดูอย่างตองเอย
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... ดำริ
ผู้ขับร้อง : วรนุช อารีย์
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


1. เพลงในละครคณะแม่เลื่อน ประมาณปี 2478
2. เพลงแรกที่ครูเอื้อ สุนทรสนาน ประพันธ์ทำนองไว้
ดำริ
© ต้นฉบับเดิม แม่เลื่อน ร้องคู่ กับเชื่อม บุณยเกียรติ บันทึกแผ่น
พรานทะเล (หนุ่ม)
© ครูเอื้อ ก็เคยขับร้องเพลงนี้บันทึกแผ่นเสียงตราลิง คู่กับนักร้องฝ่ายหญิงที่ชื่อ วาสนา ละออ
เจ้าคุณกรมโฆษณาการ
© คุณ มาริษาข้บร้องเพลงนี้ได้เพราะมากครับ ร้องได้อารมณ์เศร้าจับใจ
มิค
© คุณปรีชา ศิขรฤทธิ์ กรรมการท่านหนึ่งของมูลนิธิสุนทราภรณ์ นำมาขับร้องใหม่ ไพเราะมากครับ
นิด เชียงใหม่
© เคยฟังคุณวรนุชร้องออกอากาศ(เสียงสวรรค์ เมื่อวันวาน) เพราะมากครับ
การ์ฟิลด์
© ฟังครั้งแรกจาก ช่อง11 ไพเราะดี แต่น่าจะให้นักร้องรุ่นใหม่ร้องดูบ้างนะครับ
หนวดงาม
© เพาะมากกกค่ะ
นุ่น/หยก/ไอร์ *เด็กรัชดา
© เนื้อเก่าไม่ใช่เนื้อนี้นี่ครับ
สุนทรีย์บันเทิง
© เนื้อเดิมยาวกว่านี้ครับ เคยฟังจากคนที่นำต้นฉบับมาลง ฟังยากมากครับ พยายามแกะเนื้อเพลงแต่จนปัญญาจริงๆ เนื้อที่เห็นด้านบนเป็นการปะติดปะต่อจากเนื้อเดิมมาครับ และการขับร้องต้นฉบับก็เร็วกว่าที่นำมาขับร้องในปัจจุบันค่อนข้างมากครับ
วัฒนา
© ช. ยอดตองต้องลม ไกวแกว่งแข่งลม ชื่นชมลมโชย
กวัดไกวใบก้าน ยอดสะท้านก้านสะเทือน เกลื่อนตกไม่โหย
อาดูร ลมโชย เกรงใบร่วงโรย โปรยต้องสายลม
ลมพัดสะบัดใบ ฉีกขาดดาษไป ไม่ต้านทานลม
อันความรัก มักเสมือนกับสายลม
โบกโบยโหยตรมขมขื่นระคาง
ญ. โบกโบยโหยตรม ขมขื่นระคาง
ช, ตองต้องลม สมเสมือนรักต้องร้าง ควรที่จะดูอย่างตองเอย
ญ. ควรที่จะดูอย่างตองเอย

บางคำอาจไม่ใช่นะครับ ต้นฉบับฟังยากมากๆ
เขมราษฎร์
© ยอดตองต้องลม
ช.ยอดตอง...ต้องลม
ไกวแกว่งแข่งลม ชื่นชมลมโชย
หวั่นไหวใบก้าน ยอดสะท้านก้านสะเทือน เหมือนต้นใบโหย
อาดูร..แท้โดย แกนใบลู่โรย โปรยต้องสายลม...
..ลมพัดสะบัดใบ ฉีกขาดดาษไป ไม่ต้าน...ทาน...ลม
อัน...ความรัก มักเสมือน..กับสายลม
โบกโบยโหยตรมขมขื่นระคาง
ญ.โบกโบยโหยตรม ขมขื่นระคาง..
ช.ตอง...ต้องลม สมเสมือน..รักต้องร้าง ควรที่จะดูอย่างตองเอย
ญ.ควรที่จะดู..อย่างตองเอย
ญ.ยอดตอง...ต้องลม
ไกวแกว่งแข่งลม ชื่นชมลมโชย
หวั่นไหวใบก้าน ยอดสะท้านก้านสะเทือน เยือนต้นใบโหย
อาดูร..แท้โดย แกนใบลู่โรย โปรยต้องสายลม
**ช.ลมพัดสะบัดใบ ฉีกขาดดาษไป ไม่ต้าน...ทาน...ลม
อัน...ความรัก..มักเสมือนกับสายลม
พ.ฮื่อฮือฮื้อฮือ ฮื้อฮื่อฮือฮือ
ฮื่อฮือฮื้อฮือ ฮื้อฮื่อฮือฮือ...
ญ.รัก...ไม่คง..เสมือนต้องลับลา
พ.ฮื่อฮือฮือฮือ ฮื้อฮือฮือฮื่อฮือ
ฮื่อฮือฮือฮือ ฮื้อฮือฮือฮื่อฮือ
.....

อดัม กีตาร์
© [หวั่นไหวใบก้าน ยอดสะท้านก้านสะเทือนเหมือนต้นไห้โหย
อาดูรแดโดยเกรงใบร่วงโรยโรยต้องสายลม]
เทพกร บวรศิลป์

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงยอดตองต้องลม