ขาวแดง ย.ส.

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง พรพิรุณ
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  เราชาว ย.ส.
ไม่เคยย่อท้อการเรียน
บากบั่นพากเพียร
หมายมุ่งเรียนเพื่อรู้วิชา

เก่งกาจกำแหง
เข้มแข็งแข่งขันกีฬา
ชื่อก้องนามมา
ขาวแดงกล้าชนำร่ำไป

มะเราลูกยโสธร
สมนามขจรชื่อชื่อเสียงเกริกไกร
กตัญญูประจำประจำใจ
ครูบาภูมิใจวินัยเราดี

เราชาว ย.ส.
มั่นรักและสามัคคี
สละชีวีไว้เพื่อชาติ
ศาสน์กษัตริย์ไทย
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... ดำริ
ผู้ขับร้อง : หมู่
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เพลงประจำโรงเรียนยโสธรพิทยาคม
ดำริ

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงขาวแดง ย.ส.