ศิษย์เก่า จปร. ทอ.

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง พรพิรุณ
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  พวกเราชาวรั้วแดงกำแพงเหลือง
มาประเทืองในเขตรั้วสีเทา
อดีตกาลก่อนนั้นเราร่วมคลุกเคล้าชีวิตนั้น
สุขและทุกข์ได้สัมพันธ์กันเนิ่นนาน

ร่วมใจในรั้วรักมัฆวาน
เป็นทหารชาญเชี่ยวรบครบครัน
ไม่เคยลืมความหลังนั่นสิ่งผูกพันอันฝังใจ
อยู่หนใดยังไม่ลืมชีวิตเก่า

จปร. นี้นามภูมิใจ
ผู้นำไทยกี่สมัยสร้างในรั้วเรา
และบัดนี้เรามาร่วมรั้วสีเทา
เหมือนเหล็กกล้าเสริมเข้าร่วมพลัง
ประสานงานทุกเหล่าเราไม่ยั้ง
เราช่วยทั้งทุกเหล่าทัพและพลเรือน
พวกเราเสมือนเพื่อน
ไม่แชเชือนเพื่อนทุกข์ใด
ร่วมใจขจัดไปให้สูญสิ้น

จปร. พร้อมพลีกายใจ
ขจัดภัยที่ชั่วร้ายให้หมดผืนดิน
พร้อมถวายชีวาแด่พระภูมินทร์
ชาติศาสนาใครหมิ่นสู้แค่ตาย
ประสานสามัคคีสีเทาผอง
เหมือนพี่น้องปองผูกพันมั่นมิคลาย
เลือดแดงเหลืองร่วมสีเทา
เทิดเกียรติเหล่าทัพฟ้าไทย
สมานรักร่วมจิตไว้ชั่วนิรันดร์
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... เทพกร บวรศิลป์
ผู้ขับร้อง : หมู่
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลงเชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงศิษย์เก่า จปร. ทอ.