สร้างระเบียบ

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง พระราชธรรมนิเทศ (เพียร ราชธรรมนิเทศ)
ทำนอง นารถ ถาวรบุตร     
  อันการใดมีระเบียบและเรียบร้อย
มีร่องรอยเจริญไกลในภายหน้า
เพราะระเบียบรวมกำลังสะพรั่งมา
ให้แกล้วกล้าสามารถและอาจอง

มีระเบียบทั่วไปในการงาน
มีระเบียบสำหรับบ้านให้สูงส่ง
มีระเบียบสำหรับตนผลมั่นคง
จะยิ่งยงสบสมัยแล้วไทยเรา

สร้างระเบียบคือวางทางสร้างชาติ
ให้ไทยยาตรเจริญเยี่ยมทัดเทียมเขา
ไทยยุคใหม่สร้างไทยให้เพริศเพรา
สมไทยเนาอารยะประเสริฐเอย
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... เทพกร บวรศิลป์
ผู้ขับร้อง : มัณฑนา โมรากุล , มาริษา อมาตยกุล
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


1. จังหวะวอลทซ์
2. คุณมัณฑนา โมรากุล เคยขับร้องไว้ แต่ไม่ได้บันทึกแผ่นเสียง
3. คุณมาริษา อมาตยกุล บันทึกแผ่นเสียงไว้ท่านแรก
4. คุณมัณฑนา โมรากุล เขียนเล่าไว้ว่า "ท่านจอมพล ป. พิบูลสงคราม และคณะของท่าน มีความเห็นว่า คนไทยส่วนมากไร้ระเบียบ ทำให้ประเทศไทยไม่เจริญเท่าเทียมอารยประเทศ จึงพยายามส่งเสริมให้คนไทยมีระเบียบ ทางกรมฯ ก็ต้องรับนโยบายการเมืองมาสร้างเพลงเกี่ยวกับระเบียบโดยหวังว่า เมื่อเพลงติดหูแล้วจะช่วยแก้นิสัยคนไทยให้มีระเบียบได้ เพลงนี้ดิฉันร้องออกอากาศแทบทุกเช้าก่อนเทียบนาฬิกาตอนแปดโมงเช้า ทำนองครูนารถแต่งดีมาก น่าเสียดายที่แผ่นดิบเพลงเหล่านี้เสียหายไปหมด รุ่นเดียวกันนี้ มีเพลงทรัพย์ในดิน เพลงเกษตรกรรม (ของท่านจักร์ฯ) ฯลฯ ต่อมา มาริษา อมาตยกุล ร้องอัดแผ่นเสียงดีมาก ไม่มีใครเหมือน"
เทพกร บวรศิลป์
© เพลง สร้างระเบียบ ตอนนี้ห้าง เมโทรแผ่นเสียง ได้จัดทำเป็นซีดี ต้นฉบับแล้ว
ด.ช.ธนภัทร
© เพลงนี้เพราะมาก ๆ อยากให้นำมาเปิดก่อนเคารพธงชาติอีกเพื่อให้นักเรียนได้ฟัง
อาจารย์เล็ก..
© เป็นเพลงปลุกใจให้คนไทยระเบียบวินัยในสมัยสงครามโลก
ฟลุก
© เวอร์ชั่นคุณมาริษาใช้เป็นเพลง ประจำโรงเรียนสตรีพัทลุงด้วย
มาลินี

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงสร้างระเบียบ