มาร์ชกรมทหารราบที่ 21

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง แก้ว อัจฉริยะกุล
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  พร้อม) กรมทหารราบยี่สิบเอ็ดเด็ดเดี่ยวกล้าหาญ
เป็นเหล็กเพชรเชื้อชาญทหารไทย
หมายมุ่งผดุงชาติหมายมาดผดุงชัย
ให้โลกอยู่ในสันติภาพถาวร

สละชีวิตทำประวัติขจัดเสี้ยนหนาม
ปรามอสูรสงครามดับความเดือดร้อน
รักเกียรตินิยมความดีสมที่ราญรอน
กล้างกลางสมรรบรอนต่อกรผจญ

หมู่ชาย) เข้าปราบอธรรมกอปรวีรกรรมมั่น
กาจฉกรรจ์รบรันอย่างวีรชน

หมู่หญิง) กล้าตายจนเลื่องลือสันตินั่นคือผล
ชูธงชัยเฉลิมพลอยู่ชั่วฟ้าดิน

หมู่ชาย) ก่องเกียรติเกริกไกรเช่นวีรชัยชาติ
ผลาญพิฆาตริปูพินาศสิ้น

พร้อม) ชีพเราพลีพร้อมกันพิชิตอธรรม์ทุกถิ่น
เกียรติเชิดชูอยู่อาจิณไว้ให้ไทย

หมู่หญิง) เลือดไทยไหลริน
แม้ใจขาดดิ้นสิ้นสูญชนม์
แลกเกียรติไว้ด้วยเลือดไทยทุกคน
ทั้งโลกสกลอยู่ยงคงชัย

พร้อม) ฝากลายไว้ชื่อ
หวังเกียรติบันลือภาคภูมิจิตใจ
ถึงแม้อริวิเศษแผ่ฤทธิเดชใหญ่
รบให้สิ้นไปเพื่อไทยเกียรติไทยไชโย
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... เทพกร บวรศิลป์
ผู้ขับร้อง : หมู่
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


1. เพลงประจำกรมทหารราบที่ 21 (ทหารเสือพระราชินี)
2. แต่เดิมชื่อว่า "กรมผสมที่ 21"
3. เนื้อเดิมขึ้นต้นว่า "เรากรมผสมที่ยี่สิบเอ็ดเด็ดเดี่ยวกล้าหาญ..."
4. กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2493 ตามคำขอขององค์การสหประชาชาติ ในการจัดตั้งกำลังเข้าช่วยเหลือรัฐบาลของสาธารณรัฐเกาหลีใต้ เพื่อยับยั้งการรุกรานของฝ่ายคอมมิวนิสต์ โดยใช้นามหน่วยครั้งนั้นว่า "กรมผสมที่ 21" ก่อนแปรสภาพมาเป็นชื่อในปัจจุบัน เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2502
ในการรบสงครามเกาหลี ปี 2493 - 2512 ทหารไทยได้สร้างวีรกรรมเด็ดเดี่ยวกล้าหาญ จนได้รับสมญานามจากกองทัพสหประชาชาติในสมรภูมิเกาหลีว่า "พยัคฆ์น้อย" และยังสร้างชื่ออีกครั้ง ในนามกรมอาสาสมัคร "จงอางศึก" ในการปฏิบัติการสงครามเวียดนาม ระหว่างปี 2511 - 2512 ตลอดจนการปฏิบัติราชการในการป้องกัน และปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ และการช่วยเหลือประชาชน ในจังหวัดน่าน จนก่อเกิดวีรกรรมบ้านห้วยโกร๋น ในปี 2518 รวมถึงการยับยั้งการรุกรานของเวียดนาม ที่สมรภูมิเขาพนมประ อำเภอตาพระยา จังหวัดปราจีนบุรี ในปี 2526 เป็นผลให้กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ฯ ได้รับพระราชทานเหรียญกล้าหาญ และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีศักดิ์ รามาธิบดี ประดับธงไชยเฉลิมพล
เทพกร บวรศิลป์

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงมาร์ชกรมทหารราบที่ 21