แม่

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง พระราชธรรมนิเทศ
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  แม่เป็นคำหวานซึ้งและตรึงใจ
ไม่มีคำใดไหนจะมาแทนที่
แม่แม่จ๋าหวานซึ้งตรึงใจทวี
กว่าคำแม่เรานี้ที่ชมเพลิน

ถ้าหญิงใดไม่ถูกเรียกแม่จ๋า
ควรคิดหาทางแก้เสียแต่เนิ่นเนิ่น
ยึดสภาหญิงไว้ให้เจริญ
ดีกว่าหลงยอเยินคนต่างแดน

ในต่างด้าวนั้นไซร้ใครสมรส
กับต่างชาติย่อมหมดกำเนิดแม่น
ฉันอยากเห็นไทยบำเพ็ญให้เหมือนแม้น
กับต่างแดนเสียบ้างเอาอย่างดี

รักษาคำแม่จ๋าอย่างหนาแน่น
ให้เหมือนแม้นกล่อมลูกอย่างถูกที่
ให้หลับนอนผ่อนสบายกายใจดี
แม่ยังมีช่องทางสร้างชาติไทย
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... เทพกร บวรศิลป์
ผู้ขับร้อง : ชวลี ช่วงวิทย์ , วรนุช อารีย์ , บรรจงจิตต์ พัฒนาสันต์
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


1. ในสมัยจอมพลแปลก พิบูลสงคราม ได้ส่งเสริมให้สตรีมีบุตรมาก ๆ จนถึงกับมีการประกวดแม่ดีเด่น คือแม่ที่มีบุตรมาก
2. พระราชธรรมนิเทศ ประพันธ์คำร้องไว้ เมื่อปี 2490
3. เพลงนี้ไม่มีการบันทึกเป็นแผ่นเสียง มีแต่ที่ร้องสดไว้
เทพกร บวรศิลป์
© คุณมัณฑนาได้เล่าไว้ว่า "ดิฉันได้ร้องเพลงเกี่ยวกับวัฒนธรรมไวมากกว่าเพลงสมัยใหม่ เพราะว่าดิฉันอยู่ในช่วงสงคราม พอเขาจะเริ่มอัดแผ่นเสียงกัน ดิฉันก็ลาออกแล้ว เพลงที่ร้องก็มี เพลงแม่ สวมหมวก พวกนี้แหละค่ะ"
แว่วเสียงเธอ

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงแม่