ศรีวัฒนา

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง หลวงรณสิทธิพิชัย
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  ประเทศไทยในสมัยการสร้างชาติ
เพื่อมุ่งมาตรกุศลไทยแผ่ไพศาล
เพื่อเอกราชอธิปไตยได้ยืนนาน
ต้องสมานฉันท์มิตรร่วมจิตไทย

ช่วยกันสร้างวัฒนธรรมประจำชาติ
ทั่วทวยราษฎร์ตามผู้นำท่านร่ำไข
วัฒนธรรมชูชีวิตชุบจิตใจ
ให้ชาวไทยวัฒนาทั่วหน้ากัน

การกินดีอยู่ดีมีระเบียบ
แต่งกายเรียบตามนิยมงามคมสัน
ทั้งท่าทีมีสง่าน่าเกรงครัน
คือสิ่งสรรสร้างชาติให้วัฒนา

อีกทั้งการดนตรีที่ไพเราะ
ฟังเสนาะชวนใจให้หรรษา
เครื่องบรรเลงถูกตามหลักวิชา
เป็นสิ่งพาวัฒนธรรมงามเด่นไกล
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... เทพกร บวรศิลป์
ผู้ขับร้อง : มัณฑนา โมรากุล
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


มัณฑนา โมรากุล ใช้เพลงนี้ร้องประกวดการแข่งขันนักร้องแห่งประเทศไทยจนชนะเลิศเมื่อปี 2487 คู่กับเพลง เพื่อนหญิงไทย
เทพกร บวรศิลป์
© ค้นพบภายหลังว่า "อินทุมาศ" เป็นนามปากกาของ พันเอก หลวงรณสิทธิพิชัย (เจือ กาญจนินทุ) "กาญจนินทุ" ความหมายคือ พระจันทร์สีทอง ซึ่งตรงกับ "อินทุมาศ"
เทพกร บวรศิลป์

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงศรีวัฒนา