แค้น

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ธาตรี
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  ..อยากจะจับหัวใจของคุณมาแขวน ๆ
แล้วเฆี่ยนด้วยแค้น ๆ ที่มันเรรวน
ร้อยรักหมื่นรักมันทำเล่ห์กลลวงคนให้ครวญ ๆ
เมื่อหวนรัญจวน มันชวนให้ใจแค้นใจ

..อยากจะจับลิ้นลวงของคุณที่สรรหวาน
แล้วกรีดมีดคว้าน ๆ ให้รานลงไป
ลิ้นนี้ชั่วนัก มันเป็นเครื่องมือมันคือผู้แทนใจ
สิ้นลิ้นลวงใครหัวใจคงหน่ายคลายพิษลง

..เหลือเพียงโฉมหน้าที่งามสง่าและตาเศร้า
เงียบขรึมซึมเซา อยากลวงเขาแล้วเฝ้างง
เพราะจนลิ้นเอ่ยสุดจะเผยคำรักมั่นคง
สิ้นทรนง สิ้นความจำนงหลงลวงคน

..แต่ละเหี่ยเสียดายลิ้นคุณที่หวานนัก
ลิ้นปั้นคำรัก รัก เมื่อยามเปรอปรน
ทั้งๆที่แค้นยังพลอยอ่อนใจอาลัยเฝ้ากังวล
สิ้นลิ้นลวงตนฉันคงหมองหม่น จนลิ้นโลม

เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... กังหันลม
ผู้ขับร้อง : สุวณีย์ เนื่องนิยม
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© เป็นเพลงแรกที่ คุณสุวณีย์ เนื่องนิยม ขับร้องบันทึกเสียงไว้ครับ และเป็นเพลงที่สร้างชื่อเสียงให้กับเธอเป็นอย่างมากครับ
วรวิทย์
© ครั้งหนึ่งคุณอรวี สัจจานนท์ เคยนำมาขับร้องไว้ครับ ไพเราะมากครับ
Lelouch

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงแค้น