สิทธิ์เสรี

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง เปรื่อง ศิริภัทร
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  หมู่หญิง) สิทธิ์เสรีภาพ
เป็นเอกลาภยอดปรารถนา
เป็นความสุขล้ำของส่ำประชา
ต่างร้องเรียกหาอยู่ทุกคืนวัน

หมู่ชาย) แต่สิทธิ์เสรี
จะบังเกิดมีก็ต้องช่วยกัน
สนับสนุนค้ำจุนยึดมั่น
ระบอบสำคัญประชาธิปไตย

พร้อม) อันเป็นระบอบ
ดีพร้อมรอบครอบชอบด้วยสมัย
ต้องกับจริตผูกจิตชาวไทย
ซื้อสัตย์ในพุทธศาสนาธรรม

ผู้ที่ประสงค์ให้เสรีคง
ให้เสรีคงสิทธิประจำ
อย่าประพฤติผิดทุจริตกรรม
จักถูกกระทำโทษตัดเสรี
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... เทพกร บวรศิลป์
ผู้ขับร้อง : หมู่
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© ใครมีปราตีหารขายบางคาบผมมีเงินเกบ89บาท
ผมจะซื้อด้วยเงิน89บาทคาบ
เด็กที่ต้องการปราตีหาร
© คุณเปรื่อง ศิริภัทร มีนามแฝงในการเขียนบทความลงโฆษณาสาร หรือแต่งบทประพันธ์ว่า "ดอกไม้แพร" ครับ เป็นอดีตข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของกรมประชาสัมพันธ์ครับ
ศศิธรารัตน์
© อยากทราบปีพศ.ที่แต่งเพลงนี้ค่ะ รบกวนด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ
NPP
© อยากทราบปีพศ.ที่แต่งเพลงนี้ค่ะ รบกวนด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ
NPP

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงสิทธิ์เสรี