สมบัติเสรี

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง อินทุมาศ
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  พร้อม) สมบัติเสรีภาพพึงทราบว่า
ปวงประชาต้องประสงค์จำนงหมาย
เพราะว่าเป็นอาภรณ์ให้ร้อนคลาย
สุขสบายกายจิตนิจนิรันดร์

หมู่ชาย) แต่เสรีจะมีโดยไพบูลย์
ตามรัฐธรรมนูญที่สร้างสรรค์
อาศัยเราทั้งผองต้องช่วยกัน
ยึดถือมั่นในประชาธิปไตย

พร้อม) สมบัติเสรีภาพพึงทราบว่า
ปวงประชาต้องประสงค์จำนงหมาย
เพราะว่าเป็นอาภรณ์ให้ร้อนคลาย
สุขสบายกายจิตนิจนิรันดร์

หมู่หญิง) เว้นแต่ทุจริตซึ่งผิดธรรม
ประกอบกรรมที่ดีมิเหลวไหล
เสรีภาพก็จะอยู่คู่กายใจ
ยังส่งให้สมประสงค์จำนงเทอญ
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... เทพกร บวรศิลป์
ผู้ขับร้อง : หมู่
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© ค้นพบภายหลังว่า "อินทุมาศ" เป็นนามปากกาของ พันเอก หลวงรณสิทธิพิชัย (เจือ กาญจนนินทุ)
เทพกร บวรศิลป์
© แก้ไขนามสกุล เป็น "กาญจนินทุ" แปลว่า พระจันทร์สีทอง เป็นความหมายเดียวกันกับ "อินทุมาศ"
เทพกร บวรศิลป์

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงสมบัติเสรี