รำวงรวมไทย

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง สมศักดิ์ เทพานนท์
ทำนอง เวส สุนทรจามร     
  (สร้อย) มามาซิเผ่าไทย
พร้อมใจรวมใจให้เป็นใจเดียวกัน
เราจะต้องฝ่าฟัน
ให้ชาติเรานั้นยั่งยืนคนไทย

หมู่ชาย) เราเป็นไทยเราเป็นไทย
น้ำใจต้องเป็นคนไทย
ทั้งหญิงทั้งหญิงทั้งชาย
เราต้องพร้อมใจป้องกันศัตรู
แม้ตัวเราตายแม้ตัวเราตาย
ให้ชาติเป็นชาติคงอยู่
มิให้ศัตรูรุกล้ำย่ำยีแผ่นดินไทย

ซ้ำ (สร้อย)

หมู่หญิง) เราเป็นไทยเราเป็นไทย
แล้วใจอย่าเป็นทาสใคร
เสียชีพเสียชีพเสียไป
หวังให้ผองไทยเป็นไทยทั่วหน้า
ขอจงรวมกันขอจงรวมกันป้องกันที่เคยอยู่มา
รักชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ไทย
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... เทพกร บวรศิลป์
ผู้ขับร้อง : หมู่
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


คุณสมศักดิ์ เทพานนท์ ประพันธ์คำร้องเสร็จเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2518
เทพกร บวรศิลป์

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงรำวงรวมไทย