รำวงสัมมนา

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง พรพิรุณ
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  (สร้อย) เชิญรำวงเฮฮา
มาเถิดมาเริงรำ
มาร่วมใจสามัคคีนำ
ขอเชิญให้รำร่วมกัน

พร้อม) พวกเรานักศึกษา
น้อมใจศรัทธายึดมั่น
จะรวมแรงสร้างเสริมสัมพันธ์
ให้ชาวไทยมั่นอยู่กินดี

ให้ชาวประชา
พัฒนาทั่วหน้าสุขศรี
กลมเกลียวมุ่งแต่ไมตรี
เหมือนเป็นน้องพี่ที่ร่วมน้ำใจ

เสริมอาชีพชน
เพื่อครองชีพตนเหมาะสมก้าวไกล
พลีตนเพื่อช่วยแก้ไข
สังคมเพื่อให้เสริมสุขทุกทาง

ซ้ำ (สร้อย)

พร้อม) รีบเร็วช้าอยู่ไย
พร้อมใจเราขอเชิญท่าน
เราชาวไทยเราเห็นใจกัน
แม้มีใดท่านอย่าเกรงใจ

ขอจงให้เรานั้น
ช่วยแบ่งเบาปัญหาทั่วไป
เราจะช่วยกันแก้ไข
ทุกข์คงคลายได้มิให้ร้อนรน

ขอจงให้เรานั้น
ช่วยบั่นทอนความร้อนกมล
ยินดีช่วยให้ผ่านพ้น
ขอให้ปวงชนนั้นสุขสำราญ
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... เทพกร บวรศิลป์
ผู้ขับร้อง : หมู่
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลงเชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงรำวงสัมมนา