มาร์ชศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 2

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง มนัส รามะโยธิน
ทำนอง มนัส รามะโยธิน     
  พร้อม) ศูนย์ประชาสัมพันธ์เขตลำปาง
ศูนย์กลางแห่งเขตเราเนาภาคเหนือ
ทั้งทีวีวิทยุร่วมในเครือ
มีไว้เพื่อแจ้งข่าวบอกกล่าวไข

ถึงคราวมีสำคัญข่าวควรทราบ
โทรภาพแผ่กระจายใกล้และไกล
ทางอากาศคลื่นเสียงแจ้งส่งไป
จำไว้ได้นั่นศูนย์ประชาสัมพันธ์

หมู่ชาย) เขตสองรัศมีมีการส่ง
ทั้งทางตรงทางอ้อมเป็นขั้นขั้น

หมู่หญิง) เพิ่มประสิทธิภาพสิ่งสำคัญ
รวดเร็วผันข่าวด่วนถึงประชา

หมู่ชาย) ร่วมประสานสามัคคีให้มีทั่ว
รักพันพัวสื่อมวลชนคนทั่วหน้า

พร้อม) ช่วยกันสร้างแผนงานหมั่นพัฒนา
ปรารถนาถิ่นไทยงามนามเหนือเฮา

หมู่หญิง) ประชาไทยหลายถิ่นล้วนเป็นไทย
ทิศเหนือใต้ตกออกรวมกันเข้า
มหากษัตริย์เป็นประมุขแห่งพวกเรา
พระจอมเจ้าภูบดินทร์ปิ่นราชันย์

หมู่ชาย) สิ่งหนึ่งคือถือชาติเหนือชีวี
ไทยน้องพี่ตระหนักภักดีมั่น
เคารพยิ่งศาสนาอภิวันท์
ยึดถือมั่นชาติศาสน์กษัตริย์ไทย

เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... เทพกร บวรศิลป์
ผู้ขับร้อง : หมู่
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


คุณมนัส รามะโยธิน ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนอง เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2518
เทพกร บวรศิลป์
© ปัจจุบัน ศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต ๒ ลำปาง เปลี่ยนเป็น สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๓ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี ย้ายที่ทำการจากลำปาง ไปอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อปี ๒๕๔๓ รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ของรัฐ ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ๘ จังหวัด คือ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา ลำปาง แพร่ น่าน ลำพูน
ทิดอ้วน

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงมาร์ชศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 2