รักเถอะรักกันไว้

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
  หมู่ เฮ...เราร่วมร้องเฮฮา
เราร่วมร้องเฮฮา
รักกันไว้ดีกว่า
มาเถิดมาร่วมใจ
(รักเถอะรักกันไว้ๆๆ)

ญ. จะอยู่แห่งไหน ไกลหรือใกล้
..-รักเถอะรักกันไว้ๆ
เหนือ หรือ ทางใต้
ขอจงไมตรี รวมรักร่วมชีวี
เถิดพี่น้องไทย
..-รักเถอะรักกันไว้ๆๆ

ช. ฟ้าดินดลให้..
..-รักเถอะรักกันไว้ๆ
ฉันพบดวงใจ
..-รักเถอะรักกันไว้ๆ
อย่ามัวเหนียมอายชายจ้อง
อยากจะฝากรักปองให้น้องเห็นใจ
..-รักเถอะรักกันไว้ๆๆ

ญ. เอ่ยปากฝากคำรำพันให้
..-รักเถอะรักกันไว้ๆ
เราเป็นคนไทย
..-รักเถอะรักกันไว้ๆ
เชื้อชาติสัมพันธ์
เป็นน้องพี่ร่วมกันผูกพันสายใจ
..-รักเถอะรักกันไว้ๆๆ

ช. น้องเอ๋ยจงได้
..-รักเถอะรักกันไว้ๆ
เห็นใจเป็นไร
..-รักเถอะรักกันไว้ๆ
พี่ปองน้องมาเคียงข้าง
โปรดเถอะโปรดน้องนางอย่าร้างแรมไกล
..-รักเถอะรักกันไว้ๆๆ

หมู่ เฮ...เราร่วมร้องเฮฮา
เราร่วมร้องเฮฮา
รักกันไว้ดีกว่า
มาเถิดมาร่วมใจ
(รักเถอะรักกันไว้ๆๆ)

หมู่ ญ. เอ่ยปากฝากคำรำพันให้
..-รักเถอะรักกันไว้ๆ
เราเป็นคนไทย
..-รักเถอะรักกันไว้ๆ
เชื้อชาติสัมพันธ์
เป็นน้องพี่ร่วมกันผูกพันสายใจ
..-รักเถอะรักกันไว้ๆๆ

หมู่ ช. น้องเอ๋ยจงได้
..-รักเถอะรักกันไว้ๆ
เห็นใจเป็นไร
..-รักเถอะรักกันไว้ๆ
พี่ปองน้องมาเคียงข้าง
โปรดเถอะโปรดน้องนางอย่าร้างแรมไกล
..-รักเถอะรักกันไว้ๆๆ
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... สุนทรีย์บันเทิง
ผู้ขับร้อง : หมู่สุนทราภรณ์
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© ทำนอง ครูเอื้อ สุนทรสนาน
คำร้อง ครูสมศักดิ์ เทพานนท์
แว่วเสียงเธอ
© ศรีสุดา วินัย เลิศ นำหมู่
อ๋อคุง
© เนื้อหาดีมากๆค่ะ ควรนำมาเปิดให้ฟังในยุคนี้ ปี 2554 ที่เราไม่รักกัน
ครูเอื้อ แต่งเพลงรักชาติมากมาย รวมทั้งครูเพลงท่านอื่นด้วย ควรนำเพลงเก่ามาปัดฝุ่นเปิดให้เด็ๆได้มีโอกาสฟังบ้าง เพราะเพลงเก่ามีความสละสลวยทั้งเนื้อและนำนอง
ป้าหมู
© มณี - สุรศักดิ์
มณฑิณี - ประพนธ์
ละออองค์ - พีระพล

ร้องนำหมู่ในรายการของ สตช.
การ์ฟิลด์

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงรักเถอะรักกันไว้