ล้อโลก

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ธาตรี
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  โลกมันยิ้ม มันยิ้มยามเราชื่น
วันหรือคืน หรือคืนเราชื่นใจ
โลกมันหมุน เราหมุนตามทันได้
ศิิวิไล วิไลไกลกว่าเก่า
เพลี่ยงพล้ำ โลกมันซ้ำเรา
อย่ามัวทำเหงา มะ เราเริงกัน
โลกมันเย้ย มันเย้ยยามเราพรั่น
ถ้าเราถึงจันทร์ ถึงจันทร์ โอ้ มันคงคราง
โลกมันฝัน คนนั้นมันยังสร้าง
มันหมุนพลาง หมุนพลางยังห่างจันทร์
โลกพันล้าน มันหมุนคลานมานั่น
คลานทุกวัน ทุกวันดังเคยมา
โลกเหวย โลกเชยเหมือนลา
โลกเวียนวนช้า หรือมาทันเรา
โลกมันท้อ เราล้อมันจนเศร้า
ก็มันแพ้เรา แพ้เราที่ตรงเก่ากว่า
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... กังหันลม
ผู้ขับร้อง : ศรีสุดา รัชตะวรรณ
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© Sung by; Voranuj Aree
preecha
© ในแผ่นเสียง คุณวรนุชบันทึกไว้
ศยามล
© เพลงนี้คุณวรนุช อารีย์ เป็นผู้ขับร้อง
ธนโชติ
© จังหวะเมอเรงเก้
บ้านนอกเข้ากรุง

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงล้อโลก