เล่นกับไฟ

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง พรพิรุณ
ทำนอง พรพิรุณ     
  คำโบราณท่านบอกไฟมักทำให้เกิดความ
เล่นกับไฟแล้วไฟจะไหม้ลาม ให้คิดเกรงขามเชื่อคำห้ามกล่าวไว้
คำพังเพยกล่าวเปรียบเปรย หญิงเอยจงเชื่อใจ
เปรียบผู้ชายร้ายจริงยิ่งกว่าไฟ เร่าร้อนแค่ไหนให้จำไว้คงดี

คิดว่ารักง่ายนัก รักเล่ห์ลิ้นลวงล่อ ไม่ได้พอซักที
ไฟว่าร้อนเหลือดี น้ำแม่คลองนที ยังดับอัคคีร้อนได้
อันไฟรานอยู่ไม่นานเดี๋ยวเดียวก็ดับไป
แต่ผู้ชายร้ายจริงยิ่งกว่าไฟ ยากแท้แก้ไข ดับไม่ไหวใจชาย

อันความจริง ผู้แอบอิงพักพิงมีมากมาย
อย่าปล่อยตนเหมือนคนชอบเสี่ยงทาย
หากแม้บุญหายสุดจะหมายถ่ายถอน

ดูเชิงชายให้แยบคาย แม้ชายมาอ้อนวอน
เรื่องจิตใจหาใครที่แน่นอน หากรักยอกย้อนจะเร่าร้อนอารมณ์

ขอให้คิดว่ารัก ร้อนยิ่งนักชักพาให้อุราขื่นขม
แม้ปล่อยตัวหลงลม เขาอาจสิ้นนิยม ความโศกซมไหนเท่า
เจียมกายใจ อย่าเชื่อใครคิดไปให้เพลิดเพลา
เล่นกับไฟแล้วไฟจะไหม้เอา จะให้ใครเขาเป่าแก้ร้อนยังไง
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... แว่วเสียงเธอ
ผู้ขับร้อง : เพ็ญศรี พุ่มชูศรี
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© ขออภัยครับ คำร้องเป็นของครูสุรัฐ พุกกะเวส ทำนองเป็นของครูธนิต ผลประเสริฐ ครับ
แว่วเสียงเธอ

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงเล่นกับไฟ