วิญญาณแม่โจ้

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ศรีสวัสดิ์ พิจิตรวรการ
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  ท่ามกลางป่าเขา
ใต้เงาร่มไม้ไพรสณฑ์
กลางแดดกลำฝน
ทุกคนอดทนสนใจ

อ่อนแรงยังแข็งใจสู้งาน
สวมวิญญาณชาญเชื้อเกษตรไทย
ฝึกร้องเรียนร้องอย่างมีวินัย
ตามนิสัยเกษตรหาญ

โลกเราสดใส
ด้วยไพรแมกไม้ไพศาล
ชีพเราสุขศานต์
สำราญกับงานรักเรา

แม่โจ้โสภาลาวัณย์
โพ้นหมอกควันขวัญดื่มแดนป่าเขา
อยากมีชีวิตชิดเนาว์
หลงตายแทบเงาเนาแม่โจ้เจ้าเอย
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... แว่วเสียงเธอ
ผู้ขับร้อง : หมู่
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เพลงประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้
แว่วเสียงเธอ

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงวิญญาณแม่โจ้