ลาชั่วคืน

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง พรานบูรพ์
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  หญิง 1) ลาขอลาจำบรรเลงเพลงลา
ก็เพราะถึงเวลาที่จะต้องลาไปก่อน
รู้สึกเสียงสั่นสะเทื้อนอิดออดเอื้อนเอ่ยอ้อน
หวิววาบหวิวอาวรณ์ก็เมื่อตอนจะจากลา

หญิง 2) ปากไม่อยากจะเผยเปรยคำลาจากปาก
เพราะหัวใจยังไม่อยากที่จะจากเหมือนปากว่า
ปากร้องตามองปากตามองฝากแววตา
ตามองหน้าก็นึกจำหน้าปากอำลาใจอาลัย

หญิง 3) อาทิตย์ลาเมื่อหมดวันดวงจันทร์ลาเมื่อหมดคืน
โลกเล่ารู้หลับรู้ตื่นก็โลกจะฝืนวันคืนไฉน
อรุณรุ่งอาทิตย์มาค่ำจันทราจ้าแจ่มใส
โลกก็ตื่นฟื้นขึ้นใหม่หมุนเวียนไปเหมือนเพลงลา

พร้อม) ลาลับตานึกหน้ามองไม่เห็น
ยินแต่คำยังฉ่ำเย็นยะเยือกยวนให้หวนหา
เสียงใครแว่วในแก้วหูระลึกรู้ร้องเพลงลา
จำเท่านั้นท่านเจ้าขาขอลาแล้วเอย
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... แว่วเสียงเธอ / วรวิทย์ / สุนทรีย์บันเทิง
ผู้ขับร้อง : วรนุช อารีย์ - ศรีสุดา รัชตะวรรณ - มาริษา อมาตยกุล
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เป็นการร้องสดบันทึกไว้ ไม่มีแผ่นเสียงจำหน่าย
1. เดิมขับร้องโดย วรนุช อารีย์ - ศรีสุดา รัชตะวรรณ - มาริษา อมาตยกุล
ซึ่งเนื้อเพลงอาจจะไม่ตรงตามนี้บ้าง
2.วงดนตรีสุนทราภรณ์ปัจจุบัน ได้ใช้เนื้อเพลงนี้ร้องตามที่ลงไว้โดย
รุ่นใหญ่คือ พรศุลี วิชเวช - บรรจงจิตต์ พัฒนาสันต์ - สุพรรณิกา ฉายาพรรณ
ปัจจุบันคลื่นลูกใหม่ที่ขับร้อง คือ สุบงกช ทองช่วง - พรวลี เอกศิริพงษ์ - ปิยวรรณ สงวนทรัพย์
3.คุณวรนุช อารีย์ได้ขับร้องเดี่ยวทั้งเพลงไว้เช่นกัน
แว่วเสียงเธอ / วรวิทย์ / สุนทรีย์บันเทิง
© ที่คุณวรนุชร้องเดี่ยว ร้องซ้ำตั้งแต่ อาทิตย์ลาเมื่ิอหมดวัน คุณวรนุชร้องไพเราะมากค่ะ
ปิ๋วบ้านไกล

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงลาชั่วคืน