สุขเพียงฝัน

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง พจน์ จารุวณิช
ทำนอง เพิ่ม คล้ายบรรเลง     
  สุขใจที่ฉัน
ฝันว่ามีเธอเคียงคู่
จิตใจชื่นชู
เมื่อมียอดชู้อยู่เคียงแนบข้าง

ต่างคนสุขสม
ร่วมชิดชมกันไม่ห่าง
ไม่มีจืดจางไม่มีหมองหมาง
เหินห่างสัมพันธ์

ชื่นชมกันระรื่นอยู่ชั่วคืน
สุดแสนชุ่มชื่นชีวัน
โอ้ว่ารักในฝันยังจำมั่น
แล้วพลันสลาย

สุขใจเพียงฝัน
ครั้นตื่นแล้วพลันหมองไหม้
ภาพเธอเลือนหาย
เหลือไว้ให้คิดจิตใจคะนึง
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... เทพกร บวรศิลป์
ผู้ขับร้อง : วรนุช อารีย์
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เพลงของคณะจารุกนก
เทพกร บวรศิลป์

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงสุขเพียงฝัน