เสมอใจ

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง สมศักดิ์ เทพานนท์
ทำนอง สมศักดิ์ เทพานนท์     
  ชาย) รักเธอเสมอจิตยอดชีวิตเสมอใจ

หญิง) เสมอเคียงเพียงชื่นหทัยเปลี่ยนใจเสมอ

ชาย) หวานคำเสมอยิ่งไม่ทอดทิ้งเสมอเธอ

หญิง) เสมอนานนานไม่เสมอดั่งคำไข

ชาย) ยอดบูชาขวัญตาพี่ชื่นฉะนี้ไม่มีไหน

หญิง) พี่จะรักน้องสักเพียงไหนรักเสมอใจหน่อยก็จาง

ชาย) เสมอใจเสมอจิตเฝ้าจุมพิตเสมอปราง

หญิง) เสมอไปอย่าได้ร้างห่างใจเสมอ

ชาย) มอบชีวีนี้ให้ดวงใจ

หญิง) เกิดชาติใดขอให้เจอะเธอ

พร้อม) อยู่ครองกันรักมั่นเสมอเสมอใจ
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... ดำริ
ผู้ขับร้อง : สมศักดิ์ เทพานนท์-มาริษา อมาตยกุล
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© คุณสมศักดิ์ และคุณรวงทอง ก็ขับร้องบันทึกไว้
พงศ์ศักดิ์ สังขภิญโญ
© หวานคำเสมอยิ่งไม่ทอดทิ้งเสมอเธอ = เสมอคำเสมอยิ่งไม่ทอดทิ้งเสมอเธอ


vip94
© ฟังที่คุณสมศักดิ์ร้องกับคุณรวงทอง หวานคำเสมอยิ่ง น่าจะเป็น เสมอคำ เสมอจิต
จักราช
© เป็นเพลงจังหวะสโลว์
Lelouch

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงเสมอใจ