ไม่มีวันที่เราจะพรากจากกัน

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ศยาม
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  หญิง) กว่าจะสมดังฝัน
ร่วมสัมพันธ์กันได้
ต้องทนทุกข์หทัย
ทนด้วยใจรักหนักหนา

ชาย) เมื่อใจสองครองสม
ภิรมย์ดังปองใฝ่มา
ความรักยิ่งตรึงตรา
ให้ปรารถนายิ่งเอย

หญิง) ร่วมความรักกันไว้
ด้วยฤทัยคงมั่น
ไม่ยอมพรากจากกัน
ใจมั่นในรักเสมอ

ชาย) ต่างคนคิดครองฝัน
สัมพันธ์อันลอยเลิศเลอ
จึงน้อมสุขปรนเปรอ
เฝ้านำเสนอเรื่อยไป

หญิง) เอาฤทัยาร้อยร่วมรวมกัน

ชาย) เอาสัมพันธ์เป็นโซ่อันพันให้

หญิง) ได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขร่วมหทัย

ชาย) รักไม่คลอนคลายครองคู่ไปนิรันดร์

หญิง) ต่างคนสาบานไว้
มั่นรักไปจนกว่า

ชาย) สิ้นแผ่นพสุธา
ยังไม่ราร้างแรมฝัน

พร้อม) เมื่อใจสองเรานี้
ภักดีกลมเกลียวต่อกัน
จึงมีอาจมีวัน
ที่เราจะพรากจากกัน
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... เทพกร บวรศิลป์
ผู้ขับร้อง : วิษณุ มหามิตร-ศิรินันท์ ศุภมนตรี
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


จังหวะโบเรโล่
เทพกร บวรศิลป์
© หญิง) เอาฤทัยาร้อยร่วมรวมกัน
ตก ม.ม้าไปครับแก้เป็น
หญิง) เอาฤทัยมาร้อยร่วมรวมกัน

นันทนากานท์

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงไม่มีวันที่เราจะพรากจากกัน