หนาวลม

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง แก้ว อัจฉริยะกุล
ทำนอง เวส สุนทรจามร     
  หนาวลมพัดมา
ลมหนาวเย็นอุราซาบทรวงใน
หนาวพอทนได้
หนาวใจจะทำอย่างไรจึงจะหายหนาว

แม้มีคู่ชิด
ร่วมคิดร่วมสนิทอยู่คลอเคล้า
คงจะหายหนาว
ตัวเรานั้นคงจะมีความสุขฤทัย

ความฝันของเรา
ใครเขาจะมาเห็นหัวใจ
ออกปากฝากรักไป
เขาคงไม่มาชื่นชมยินดี

หนาวลมห่มผ้า
หนาวฟ้าโบราณว่าผิงอัคคี
หนาวใจอย่างนี้
สุดที่เรานั้นจะห่มอะไร
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... เทพกร บวรศิลป์
ผู้ขับร้อง : วรนุช อารีย์
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


1. เพลงของคณะศิษย์จามร
2. เป็นเพลงเก่าสมัย จอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี คุณมัณฑนา โมรากุล และคุณสุภาพ รัศมิทัต เคยขับร้องไว้ แต่ไม่ได้บันทึกแผ่นเสียง
เทพกร บวรศิลป์
© คุณสุภาพ รัศมิทัตขับร้องเพื่อทดสอบเข้ามาเป็นนักร้อง
แว่วเสียงเธอ
© คณะศิษย์จามรเกิดหลังจากคุณสุภาพเลิกร้องเพลงแล้ว ไปเป็นผู้ประกาศวิทยุอย่างเดียว
คลังแผ่นครั่ง
© คุณรุ่งฤดี ร้องอัดแผ่นด้วยครับ
JoJoeJung
© ความฝันเรา
ใครเขาจะมาเห็นหัวใจ
กาญจนา

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงหนาวลม