สุดเสียงสั่ง

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง แก้ว อัจฉริยะกุล
ทำนอง เวส สุนทรจามร     
  ฉันมองดูเดือน
เห็นลอยคล้อยเคลื่อนเตือนหัวใจให้เหงา
หวนคิดความเก่า
แล้วมองจันทร์เจ้าเหมือนรักเราแรมไกล

ก่อนเธอและฉันบรรเลง
ฝากเสียงเพลงเพลินใจ
ฝากน้ำคำจำได้
เคยชื่นฤทัยหารักใดมาเปรียบปาน

รักเคยชุ่มฉ่ำ
เสียงเพลงที่พร่ำเป็นเหมือนคำสวาทหวาน
รักเอ๋ยเคยผ่าน
เหมือนดังวิมานที่ร้าวรานทลายไป

เสียงเพลงยังแว่ว
เสียงเธอเจื้อยแจ้วแว่วเสียงยังแจ่มใส
ฉันยังฝันใฝ่
เพราะลืมไม่ได้พาฤทัยหมองหม่น

ชาติก่อนเรานี้มีกรรม
ชาตินี้จำต้องทน
ชอกช้ำดวงกมล
จำอดจำทนไม่รู้จะบ่นกับใคร

ฉันจึงร้องเพลง
เสียงดังวังเวงให้เสียงเพลงปลอบใจ
เสียงเพลงบอกให้
ถึงความในใจบอกรักไว้ในเพลง
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... เทพกร บวรศิลป์

ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


1. เพลงของคณะศิษย์จามร
2. คุณมัณฑนา โมรากุล เล่าว่า "เพลงนี้เป็นเพลงร้องไปเรื่อย ๆ ไม่มีอะไรเก๋ เป็นเพลงที่เกิดขึ้นสมัยร้องกับสถานีวิทยุศาลาแดง ไม่ได้บันทึกเสียง เป็นเพลงที่ไม่สู้จะแพร่หลายนัก คุณสุปาณี พุกสมบุญ เคยร้องออกอากาศ ในรายการวิทยุที่ออกอากาศประจำในสมัยหลังสงครามเลิกใหม่ ๆ"
เทพกร บวรศิลป์
© เป็นเพลงที่ร้องออกอากาศครั้งแรกโดยคุณจรี โมรากุล (หรือคุณมัณฑนา โมรากุล) เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2484 ต่อมาได้มีการนำมาออกอากาศอีกหลายครั้ง และคุณสุปาณี พุกสมบุญได้บันทึกเสียงโดยคุณครูสริ ยงยุทธ เล่นเปียโน (ข้อมูลจากรายการเพื่อนฝัน โดยคุณจารุลินทร์ มุสิกพงษ์)
ฟังจากแผ่นครั่ง ยังมีเนื้อเพลงอีก 3 ท่อน..กำลังพยายามแกะอยู่ค่ะ
กาญจนา
© แก้ไข...บันทัดสุดท้าย..ถึงความในใจฝากรักไว้ในเพลง
เนื้อเพลงที่เหลือได้พบในหนังสือรวมเพลง นำมาเติมให้นะคะ...

นึกถึงความก่อนหัวใจรอนๆ รอนรักเพียงเสน่ห์หวัง
น้ำตาเธอหลั่งเสียงเครือเมื่อสั่ง ตัวฉันยังจำได้
โอ้กรรมมาย้อนซ่อนกรรม ให้ฉันทำกระไร
ยามคิดหวนชวนให้ยังสุดอาลัย ร้าวหัวใจยังโศกตรม
แม้บุญหนุนส่งสมดังจำนง ความรักคงจะสม
พ้นความระทมสมในอารมณ์ ความระทมคงคลาย
กาญจนา
© เจอที่ผิดอีก 2 ที่ค่ะ...
นึกถึงความก่อนหัวใจรอนๆวอนรักเพียงเสน่ห์หวัง...
โอ้กรรมมาย้อนซ่อนกรรม ให้ฉันทำอะไร
กาญจนา

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงสุดเสียงสั่ง