สุดรำพัน

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง สุรัฐ พุกกะเวส
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  คิดไปใจห่วงรักเอยเลยล่วงหลอกลวงเรานักโอ้รักเอ๋ย
ซ้ำโดนเขาเย้ยสูญรักล่วงเลยอกเอยมิเคยสมใจ
หลงรักเขาอยู่ข้างเดียวหวังเป็นคู่ยึดเหนี่ยวแต่ต้องเหลียวเลือนไป
เขานั้นไม่มั่นใจไม่หวนอาลัยถึงได้ร้าวใจหน้าชื่นอกตรม

โถเวรใดเล่าชักนำให้เราโศกเศร้าหม่นหมองต้องระทม
น้อยใจสุดข่มช้ำในอารมณ์ต้องตรมน้ำตาด้วยเศร้า
แม้เขาจะพรากจากไปฉันก็คอยเขาได้อยู่แห่งไหนใจคอยเฝ้า
รู้บ้างหรือเปล่าฉันนั้นทนเอาแต่เศร้าเสียใจไม่วาย

หัวใจคงมั่นถึงคราวรำพันตื้นตันอกเอ๋ยแทบสลาย
รักไม่เคยหน่ายฉันคอยไม่วายไม่คลายคิดตรองหมองไหม้
ศรรักสลักวิญญาณ์เสียวอุราเหมือนว่าเจ็บหนักหนาในใจ
แม้เธออยู่ที่ใดแห่งไหนจะไกลแสนไกลหัวใจก็คงเคียงเสมอ

รักเอยขอชื่นขอรักจงคืนให้ชื่นสักหน่อยอย่าปล่อยให้เพ้อ
ฉันคอยบำเรอน้อมใจให้เธอหากเจอหนใดคอยดู
ถึงฟ้าดินจะสลายรักไม่ขอหน่ายจิตมุ่งหมายคอยคู่
หวังเคียงคลอคู่ขอจงเอ็นดูชื่นชูรู้ใจกันเอย
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... เทพกร บวรศิลป์
ผู้ขับร้อง : เพ็ญศรี พุ่มชูศรี , พรศุลี วิชเวช
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


คุณมัณฑนา โมรากุล เล่าว่า "เป็น 1 ใน 7 เพลง ที่อยากร้อง แต่ร้องไม่ทัน เพราะหมดเวลา ต่อมาเพ็ญศรีได้บันทึกแผ่นเมื่อดิฉันลาออกมาจากกรมฯ แล้ว"
เทพกร บวรศิลป์
© 'ถึงฟ้าดินจะสลายรักไม่ขอหน่ายจิตมุ่งหมายคอยคู่'คุณพรศุลีร้องว่า...ถึงฟ้าดินจะสลายรักไม่ขอหน่ายจิตมุ่งหมายคงอยู่....


vip94
© เนื้อเพลงข้างบนนี้เป็นเวอร์ชั่นที่คุณพรศุลีร้องค่ะ ดิฉันขอลงเนื้อเพลงที่คุณเพ็ญศรีร้องซึ่งแตกต่างกัน ไว้ให้ดูด้วยนะคะ ....

สุดรำพัน

คิดไปใจห่วง รักเอยเลยล่วง หลอกลวงเรานัก โอ้รักเอ๋ย
ซ้ำโดนเขาเย้ย สูญรักล่วงเลย อกเอยคิดครองหมองไหม้

ศรรักสลักวิญญา เสียวอุราเหมือนว่า เจ็บหนักหนาในใจ
แม้เธออยู่ที่ใด แห่งไหนจะไกลแสนไกล หัวใจก็คงเคียงเสมอ

รักเอยขอชื่น ขอรักจงคืนให้ชื่นสักหน่อย อย่าปล่อยให้เพ้อ
ฉันคอยบำเรอ น้อมใจให้เธอ หากเจอหนใดคอยดู

ถึงฟ้าดินจะสลาย รักจะไม่ขอหน่าย จิตมุ่งหมายคงอยู่
หวังเคียงคลอคู่ ขอจงเอ็นดู ชื่นชูรู้ใจใคร่ชม

โถเวรใดเล่า ชักนำให้เรา โศกเศร้าหม่นหมองต้องระทม
น้อยใจสุดข่ม ช้ำในอารมณ์ ต้องตรมน้ำตาด้วยเศร้า

แม้เขาจะพรากจากไป ฉันก็คอยเขาได้ อยู่แห่งไหนใจคอยเฝ้า
รู้บ้างหรือเปล่า ฉันนั้นทนเอา แต่เศร้าเสียใจไม่วาย


vip94

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงสุดรำพัน