สุดคะนึง

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง มัณฑนา โมรากุล
ทำนอง เวส สุนทรจามร     
  หรีดหริ่งเร้าร้อง
เสียงก้องแสนจะกังวาน
ฟังแล้วใจสะท้าน
ช่างสำราญหนอเรไร

ธรรมชาติสร้างไว้
ช่างน่าเพลินใจเสียงจริงจริง

ฟังหรีดหริ่ง
เจ้าร่ำร้องกึงก้องไป
ฟังแล้วชวนให้
ใจฉันนั้นเฝ้าคะนึงถึงเพลง

หรีดหริ่งเร้าร้อง
เสียงก้องแสนจะวังเวง
เสียงคล้ายเสียงเพลง
ที่เธอร้องให้ฉันฟัง

หวนนึกถึงความหลัง
โอ้รักยังฝังหัวใจจำ

ช่างชื่นฉ่ำ
ติดใจจำไม่รู้เลือน
เพลงรักคอยเตือน
ให้ฉันนั้นเฝ้าคะนึงถึงเธอ
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... เทพกร บวรศิลป์
ผู้ขับร้อง : มัณฑนา โมรากุล
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


คุณมัณฑนา โมรากุล ร้องบันทึกเสียงกับแผ่นเสียงตรา "ดอกกุหลาบ"
เทพกร บวรศิลป์
© ควรเป็น เจ้ารำร้องกึกก้องไป
พรสุดา

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงสุดคะนึง