วัฒนธรรม

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง พระราชธรรมนิเทศ (เพียร ราชธรรมนิเทศ)
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  หญิง) วัฒนธรรมจะนำไทยแผ่นไพศาล
ไทยต้องร่วมบริหารเป็นการใหญ่
การแต่งกายมีระเบียบเรียบวิไล
สุขภาพอนามัยดีทั่วกัน

หมู่หญิง) ทั้งมีศีลธรรมประจำไว้
อีกตั้งใจกอบกิจการงานแข็งขัน
ประพฤติชอบตามระบอบกฎหมายนั้น
ไม่ผิดผันฝืนขนบประเพณี

หมั่นศึกษาหาความรู้มาสู่ตัว
สร้างครอบครัวเป็นหลักฐานมั่นคงที่
อุทิศกายทุกโอกาสเป็นชาติพลี
จึงสมที่ไทยอารยะวัฒนธรรม

(ร้องซ้ำหมู่หญิงอีกครั้งหนึ่ง)
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... เทพกร บวรศิลป์
ผู้ขับร้อง : มัณฑนา โมรากุล นำหมู่หญิง
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


1. คุณมัณฑนา โมรากุล เขียนเล่าไว้ในหนังสือดาวประดับฟ้า มัณฑนา โมรากุล ว่า "เป็นเพลงส่งเสริมให้สวมหมวก, เลิกกินหมาก, สวมถุงเท้า ในสมัยเชื่อผู้นำชาติพ้นภัย ไม่ได้บันทึกแผ่นจำหน่าย บันทึกไว้ใช้ในราชการในกรมฯ เท่านั้น ประมาณปี 2487 - 2488"

2. เพลงนี้คุณมัณฑนา โมรากุล ขับร้องบันทึกเสียงกับแผ่นดิบของกรมโฆษณาการ ที่ห้องส่งกระจายเสียงพญาไท บันทึกเสียงลงแผ่นดิบเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2492 อีกหน้าหนึ่งนั้นเป็นเพลง "ไทยไม่ทำลายไทย" ที่คุณมัณฑนา โมรากุล ได้ขับร้องไว้ สำหรับกระดาษที่เขียนติดแผ่นดิบนี้ ยี่ห้อ AUDIO DEVICES, Inc., NEW YORK และยังมีพิมพ์อีกว่า FOR REFERENCE RECORDING ONLY ซึ่งเพลงนี้เป็นแผ่นดิบแผ่นที่ 35 ที่ผลิตในรุ่นนี้
เทพกร บวรศิลป์

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงวัฒนธรรม