รอรัก

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง แก้ว อัจฉริยะกุล
ทำนอง นารถ ถาวรบุตร     
  ค่ำวันนี้แม้มีดวงดาว
สุกสกาวอยู่เกลื่อนฟ้าไกล
กลางนภาเพ็ญจันทร์ส่องแสงอันอำไพ
แต่หัวใจยังขาดรักชม

* เปรียบก็เหมือนกับมีกาย
แต่ก็คล้ายร่างไร้ลม
เมื่อไหร่รักจักคืนสม
ตรมมานาน

โลกเรานี้ล้วนมีเป็นคู่อยู่
พิเคราะห์ดูทุกคราวแสนร้าวราน
ช่างกระไรไร้คู่คลอรักที่รอทรมาน
ขอวิงวอนฟ้าประทานเธอกลับมา

(ร้องซ้ำตั้งแต่ *)
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... เทพกร บวรศิลป์
ผู้ขับร้อง : ชวลี ช่วงวิทย์, สุนทราภรณ์ (ประสานเสียง)
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


1. จังหวะวอลทซ์
2. คุณชวลี ช่วงวิทย์ ขับร้องทางวิทยุ บันทึกเสียงไว้เป็นแผ่นดิบ
เทพกร บวรศิลป์
© ท่อนสอง น่าจะเป็น เมื่อไหร่รัก จัก คืน
ท่อนสาม น่าจะเป็น พิเคราะห์ดู ทุก คราว
ปิ๋วบ้านไกล
© ขอบคุณครับคุณปิ๋วบ้านไกล
แก้ไขตามที่กรุณาติงแล้วครับ

นิมิตฯ
© พรรณี สกุลชาคร ขับร้องสด
แว่วเสียงเธอ
© ทราบว่าคุณ สุพรรณิกา ฉายาพรรณ ก็ได้ขับร้องเพลงนี้เช่นกัน

แต่ไม่ทราบว่าได้บันทึกลงแผ่นเสียงหรือไม่ พอจะหาฟังจากที่ใดได้บ้างค่ะ
บุษบา
© เมื่อไหร่จักรัก "สุข" สม
ถูกต้องแล้วค่ะ ไม่ใช่คืนแน่นอน
โอ๊ก
© เพลงนี้ คุณ จุรี โอศิริ ก็บอกว่าท่านเคยร้องด้วย

บ้านนอกเข้ากรุง

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงรอรัก