หงส์ระเริงชล

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง พรพิรุณ
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  ญ.) โอ้สวรรค์หลั่นลงมาหรือไร
แพรวพราวไปแสงนวลไสวไฟจ้า
เคล้าชื่นเสียงเพลงประเลงกล่อมขวัญมา
ชีวาหฤหรรษ์

ช.) แว่วเพลงทิพย์ลิ่วละลิบเร้ามา
ทั้งแสนหรรษาสำราญอุราดังมั่น
เสียงร่าสำรวลชื่นชวนใจสัมพันธ์
ณ แหล่งสวรรค์บนดิน

* ดูคล้ายเทพบุตรเทพธิดา
พรายพลิ้วลีลาโสภิณ
โอบขวัญผ่านไปสุขทุกข์ใดไม่ถวิล
ซึ้งสุขสมจินตนา

ญ.) เหล่าสตรีเฉิดฉวีพริ้งพรรณ
อาภรณ์อันขาวงามเฉิดฉันสง่า
ครั้นกรีดโฉมกรายเพริศพรายดูโสภา
คล้ายหงส์เหินร่าระเริงชล

หมายเหตุ:-
ร้องสองเที่ยวสลับกัน
เที่ยวแรกฝ่ายหญิงขึ้นก่อน
เที่ยวที่สองฝ่ายชายขึ้นก่อน
เมื่อจบเที่ยวที่สองแล้ว ร้องซ้ำพร้อมกันตั้งแต่ * จนจบเพลง
(นิมิตฯ)
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... พรานทะเล(หนุ่ม)
ผู้ขับร้อง : สุนทราภรณ์-วรนุช อารีย์
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เป็นเพลงที่แต่งให้วิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน (มหาวิทยาลัยบูรพาในปัจจุบัน) บันทึกเสียงที่ห้องบันทึกเสียงกมลสุโกศล ราวปี พ.ศ. 2514
พรานทะเล(หนุ่ม)
© จังหวะรุมบ้า
พรานทะเล(หนุ่ม)

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงหงส์ระเริงชล