สังคมร่มไทร

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ศรีสวัสดิ์ พิจิตรวรการ
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  สังคมร่มไทร
รมย์รื่นใจรื่นตา
เราผองการค้ามาทั่วหน้า
ชื่นอุราร่าเริง

อกเอยอกอ่อนไหว
ใจเอ๋ยใจกระเจิง
มันยุ่งมันเหยิง
อยากสำเริงเร้ากันรื่นกัน

สังคมร่มไทร
รวมจิตใจผูกพัน
มวลมิตรการค้ามามุ่งมั่น
สร้างวงศ์วรรณมั่นคง

ชีวิตการค้าสถาบัน
ฐานันดร์อันสูงส่ง
คุณค่าชีวานั้นน่าทะนง
เหมือนดังหงส์นั่นเทียว
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... พรานทะเล(หนุ่ม)
ผู้ขับร้อง : มาริษา อมาตยกุล
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เพลงของวิทยาลัยการค้าพาณิชย์ (มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยในปัจจุบัน) บันทึกเสียงเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2512
พรานทะเล(หนุ่ม)
© เพิ่ม คล้ายบรรเลง ผู้เรียบเรียง
สุวนีย์
© ขออนุญาตชี้แจงชื่อที่ถูกต้องที่คุณพรานทะเลระบุข้างต้นว่า วิทยาลัยการค้าพาณิชย์นั้นขอเรียนว่า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดการเรียนการสอนครั้งแรกเริ่มใช้ชื่อว่า วิทยาลัยการค้า ต่อมาเปลี่ยนชี่อเป็น วิทยาลัยการพาณิชย์ แล้วมาเปลี่ยนเป็น มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จนถึงปัจจุบัน
ลุงเพลง
ลุงเพลง

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงสังคมร่มไทร