สวนสวรรค์

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง แก้ว อัจฉริยะกุล
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  หญิง) เสพสุขในสวนเราชวนกันพร่ำ
หวานชื่นทุกคำเราฟังหวานฉ่ำหนักหนา
ชาย) ค่อยค่อยกระซิบน้ำคำพร่ำว่า
หัวใจเสียวซ่าน้ำคำนั้นน่าสุขใจ
หญิง) ชื่นรำพันชื่นบานหวานฉ่ำ
ชาย) ชื่นในคำกล่าวซ้ำร่ำไป
หญิง) เหมือนถอดหัวใจไว้ให้ติดตรึง
หญิง) ดูดดื่มล้ำน้ำคำคำนึง
ชาย) หวานปานน้ำผึ้ง
หญิง) นั้นคือรักพึ่งฉ่ำใจ

(*) หญิง) ฉันเลี้ยว
ชาย) เอ้าเลี้ยวตามทันที
หญิง) ฉันชี้
ชาย) เอ้าชี้ตามกันไป
หญิง) ชมนก
ชาย) ก็นกตามกันไป
หญิง) ชมไม้
ชาย) เอ้าไม้ตามวาจา
หญิง) ปากหวานนานนานฟังได้
ชาย) ฝากรักฝากใคร่ช่างใครอิจฉา
พร้อม) บีบมือสื่อรักชื่นนักสบตา
ชักพาให้ฉันชื่น

(ซ้ำตั้งแต่ * อีกครั้งหนึ่ง)
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... เทพกร บวรศิลป์
ผู้ขับร้อง : สุนทราภรณ์-ชวลี ช่วงวิทย์
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


1. เพลง "สวนสวรรค์" ต้นฉบับจากแผ่นเสียงตราสุนัขหน้าสีเขียว รหัสแผ่น JOB 5 บรรเลงโดยวงดนตรีกรมโฆษณาการ
2. จังหวะสโลว์แทงโก้
เทพกร บวรศิลป์
© คุณเลิศ ประสมทรัพย์ และคุณศรีสุดา รัชตะวรรณ ก็ได้ขับร้องออกอากาศทางวิทยุแห่งประเทศไทยไว้ และมีผู้บันทึกไว้ได้
แว่วเสียงเธอ
© เมื่อคราวงานสุนทราภรณ์ครบรอบ ๓๐ ปี ทางโทรทัศน์ช่อง ๔ เมื่อพ.ศ.๒๕๑๒ ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัตน์ ขับร้องเพลงนี้คู่กับคุณชวลี ช่วงวิทย์
พรานทะเล(หนุ่ม)
© เสพสุขในสวนเราชวนกันพร่ำ หวานชื่นทุกคำเราฟังหวานฉ่ำหนักหนา
ค่อยๆกระซิบน้ำคำพร่ำว่า หัวใจเสียวซ่าน้ำคำนั้นน่าสุขใจ
ชื่นรำพันชื่นบานหวานฉ่ำ ชื่นในคำกล่าวซ้ำร่ำไป
(ถอดวาจาออกมาฝากไว้) เหมือนถอดหัวใจไว้ให้ติดตรึง
(เธอพูดเช่นนี้เหลือที่จะหยั่ง พ้อคำน่าฟังเอาความรักหยั่งก็ถึง)
ดูดดื่ม(ยิ่ง)ล้ำน้ำคำคำนึง หวานปานน้ำผึ้งนั้นคือรัก(ซึ้ง)ฉ่ำใจ
*ที่อยู่ในวงเล็บเป็นคำร้องที่หายไปหรือผิดไป
ชนะ ปิ่นเงิน
© ชาย) เหมือนถอดหัวใจไว้ให้ติดตรึง = ถอนถอดหัวใจไว้ให้ติดตรึง

หญิง) นั้นคือรักพึ่งฉ่ำใจ = นั้นคือรักซึ้ง..ฉ่ำใจ
ชาย) เอ้าชี้ตามกันไป = เอ้าชี้ตามดวงใจvip94

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงสวนสวรรค์