สวนครัว

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง สกนธ์ มิตรานนท์
ทำนอง นารถ ถาวรบุตร     
  (สร้อย) พวกเรามาทำสวนครัว
ทุกครอบครัวพร้อมทั่วกัน
หมั่นปลูกหมั่นทำทุกวัน
ผลได้นั้นนับค่าล้ำ
เป็นทรัพย์มีในดิน
ดุจสินนั้นมีในน้ำ
เร่งจดจำ
ช่วยทำสวนครัวเถิดเอย

หญิง) หากใครมีไว้ให้พร้อม
จะออมทรัพย์สินไม่เบา
ที่ดินของเรา
ไม่เสียเปล่าไร้ค่าไป

(สร้อย)

ชาย) ออกทำเราให้เข้มแข็ง
ออกแรงบริหารไว้
เพิ่มอาหารให้
สดใสสุขสมบูรณ์ยิ่ง

(สร้อย)

หญิง) ถ้าใครทำได้มากมาย
อาจขายเป็นทรัพย์ทุกสิ่ง
ปลูกจริงเพาะจริง
ไม่ทิ้งให้ทรัพย์ไหลรั่ว

(สร้อย)

ชาย) ไร่งามมาช่วยตน
ผลิตผลเตรียมพร้อมอย่ากลัว

พร้อม) เมื่อทำสวนครัว
ช่วยตัวให้พ้นภัยจริง

(สร้อย)
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... แว่วเสียงเธอ
ผู้ขับร้อง : มนัส รามโยธิน-มัณฑนา โมรากุล
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


1. คุณมัณฑนา และคุณมนัสร้องออกอากาศสดและบันทึกเป็นแผ่นดิบไว้ใช้ในราชการของกรมโฆษณาการโดยไม่มีการบันทึกแผ่นเสียง
2. เป็นเพลงตามนโยบายของจอมพล ป. พิบูลสงครามเช่นเดียวกับเพลง แม่, สวมหมวก, วัฒนธรรม, สร้างระเบียบ, หนูเอย โดยคุณมัณฑนาได้ขับร้องเพลงประเภทนี้ไว้เกือบทุกเพลง
แว่วเสียงเธอ
© เพลงนี้มีทำเป็นแผ่นออกจำหน่ายในช่วงประมาณ 2484-85 เป็นแผ่นตรา ต. เง็กชวน มีตรากรมโฆษณาการตรงกลางแผ่นด้วย ขับร้องนำโดย คุณ มัณฑนา และ คุณ มนัส รามโยธิน ถ้าลองฟังดี ๆ ตรงร้องหมู่ จะได้ยินเสียงผู้ชายเสียงทุ้มนุ่มลึก คาดว่าจะเป็นเสียง ครูล้วน และเสียงหญิงที่ร้องเป็นลูกคู่ร่วมกับคุณมัณฑนา แต่เหมือนถูกเสียงคุณ มัณฑนา กลบ น่าจะเป็นเสียง รุจี อุทัยกร เพราะเสียงคุณ รุจี ค่อนข้างใหญ่(ดูจากช่วงเวลา และฟังเสียงจากเพลงสวนครัวนี้ที่บันทึกในตอนนั้นยังไม่มีเสียงคุณ สุปาณี และ คุณ ชวลีย์ เพราะทั้งสองท่าน คือ คุณสุปาณี เสียงแหลม และ คุณ ชวลีย์ ก็ดังและค่อนข้างแหลม ถ้าเข้ามาในตอนนั้นแล้วได้ร้อง เสียงของทั้งสองจะต้องดังผ่านเข้ามาในการบันทึกเสียงแน่นอน)
ระจิต
© เป็นเพลงในช่วงของจอมพลป.พิบูลสงคราม เพื่อส่งเสริมให้คนไทยปลูกผักสวนครัว
Lelouch

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงสวนครัว