ศักดิ์ไทย

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  คนไทยต้องรักชาติไทย
พุทธศาสน์กษัตริย์ไว้เหนือหัว
สามัคคีมีพลังปลูกฝังทั่ว
พลีตัวป้องศัตรูกู้ศักดิ์ไทย

หมั่นแผ่เมตตาอารี
แก่ญาติมิตรมีมากได้
งดคิดริษยาอาฆาตใคร
มั่นในสามัคคีทวีคุณ
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... เทพกร บวรศิลป์
ผู้ขับร้อง : สุนทราภรณ์-วรนุช อารีย์
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© คำร้อง เป็นบทพระนิพนธ์ของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสนมหาเถร) แห่งวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร ซึ่งเป็นสมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๑๘ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
เทพกร บวรศิลป์
© เป็นเพลงเปิดรายการเพื่อนฝันของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
ธีรเมธ สมาธิปัญญา
© เพลงมรดกแห่งชาติที่ควรเปิดให้คนไทยโดยเฉพาะเยาวชนฟังทุกวัน ประเทศเราไม่มีการปลุกใจมานานแล้วค่ะขอบพระคุณครูผู้แต่งเนื้อร้องและทำนองค่ะ กราบ บร.
Boonruang 911@gmail.com

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงศักดิ์ไทย