เพลงอภินันทน์

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ศรีสวัสดิ์ พิจิตรวรการ
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  วันชื่นสุขสันต์มอบอภินันทน์พวกท่านด้วยเพลง
สนุกกันเองระรื่นคลื้นเครงด้วยเพลงหวานฉ่ำ
เพลงเริงฤดีดนตรีนำเร้าเร่งเพลงคำตามทำนอง
รื่นรมย์สมปองเสียงเพลงสนองครองสัมพันธ์

ฟังเสียงเบสบึมบึมครึ้มใจยิ่งเร้ารัวสะวิงยิ่งประชัน
ทรัมเปตแผดคะนองนั่นกลองเร้าสั่นสนุกกันถึงใจ
คลาดิเนตโอดครวญหวยโหยเศร้า
แซ็กโซโฟนเฝ้าอ้อนออดไป
ไวโอลินโหยครางช่างบาดหัวใจกรีดไปเหมือนครวญ

เพลงนี่เพลงฝันเอื้ออภินันทน์ให้ท่านชื่นชวน
เพลงร่ำคร่ำครวญให้ท่านสำรวลสำเริงฤทัย
ทำนองเพลงชวนลีลาไปเคล้าคู่เคลื่อนไปในกลางฟลอร์
โอบคู่พะนอร้องเพลงขับคลอคลึ้มชีวัน

เพลงชื่นอภินันทน์สรรค์มาให้
แม้ฟังเมื่อใดให้ชื่นปราณ
ให้สุขใจยั่งยืนสดชื่นทุกท่านสราญนิรันดร์

เพลงบรรเจิดเพริดเพรานี้เราให้
ขอจงต้องใจไม่เบื่อครัน
อย่าลืมเพลงของเรา
เฝ้าอภินันทน์พวกท่านทุกยาม
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... แว่วเสียงเธอ
ผู้ขับร้อง : ศรีสุดา รัชตะวรรณ
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© จังหวะ ปาจังก้า (pachanca)
อำนาจ รักษ์งาน
© คลาดิเนต ต้องแก้เป็น คลาริเน็ต นะครับ
การ์ฟิลด์
© คลื้นเครง ต้องแก้เป็น ครื้นเครง
คลึ้มชีวัน แก้เป็น ครึ้มชีวัน
เพลงชื่นอภินันทน์ แก้เป็น เพลงชื่ออภินันทน์ ค่ะ
กาญจนา
© หวยโหนเศร้า แก้เป็น หวนโหยเศร้า
กาญจนา

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงเพลงอภินันทน์