ขวัญราษฎร์ขวัญรัฐ

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ศยาม
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  เดี่ยว) สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
พระหน่อนาถบพิตรอดิศัย
คือขวัญราษฎร์ขวัญรัฐอันเกรียงไกร
คือฉัตรชัยนรบดีจักรีวงศ์

พระเปลื้องทุกข์ชาวไทยให้ห่างหายพินาศ
พระกล้ากาจสู้ภัยใฝ่ประสงค์
เพื่อคุ้มราษฎร์คุ้มรัฐให้ธำรง
ทรงมั่นคงรักประชาไทยไม่คลายคลอน

หมู่) บารมีพระแผ่คุ้มเกล้าผองไทยเนาร่มเย็นเป็นทวี
ทรงบำเพ็ญพระกรณีย์เพื่อความสุขศรีแห่งประชากร
นาถดนัยตราตรำวรกายหมายรองบาททรงชัยไม่ให้อนาทร
ดังตะวันส่องเป็นขวัญนิกรสถาพรอยู่คู่ฟ้าดินไทย

วันทนาพระยุพราชขออำนาจเทพไทในสกล
ประทานพรพิพิธมงคลเลิศสถาผลแด่ภูวไนย
เจริญคุณเดชอดุลย์บุญญาพระเกียรติเกริกก้องฟ้าทั่วทุกสมัย
เป็นโพธิ์ทองร่มเกล้าของชาวไทยประสงค์ใดจุ่งสัมฤทธิ์ดังปอง
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... เทพกร บวรศิลป์

ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


1. เพลงเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร
2. ศยาม ประพันธ์คำร้องเสร็จเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2520
เทพกร บวรศิลป์

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงขวัญราษฎร์ขวัญรัฐ