สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ศยาม
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
พระคือขวัญตาไพร่ฟ้าประชาชี
อนงค์ทรงคุณบุญบารมี
กอบกรณีย์มิได้เว้นวาย

พระกมลเปี่ยมกรุณา
เหมือนธาราฉ่ำเย็นมิคลาย
พระโฉมเพียงโสมเพริศพราย
งามใจกายฉายชัดกษัตริย์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ผองไทยทั่วหล้าถวายสดุดี
เจริญพระชนม์วิมลนารี
ศักดิ์ทรงโสภีคู่จักรีศรีวงศ์

ขอเทวาทั่วทั้งฟ้าดิน
คุ้มสิรินธร์ปิ่นอุรุพงศ์
เสริมขวัญเฉิดฉันยิ่งยง
สืบศักดิ์ส่งเกรียงไกรไปชั่วกาล
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... เทพกร บวรศิลป์

ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


1. เพลงเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2. ศยาม ประพันธ์คำร้องเสร็จ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2521
3. จังหวะวอลทซ์
เทพกร บวรศิลป์
© บรรทัดที่ 4 ของท่อนสอง ต้องเป็น ฉายชัดกษัตรี
บรรทัดที่ 3 บองท่อนสาม ต้องเป็น ผองไทย ทั้ง หล้า
ครูดำ และพรศุลี สุนทราภรณ์
© บรรทัดที่ 4 ของท่อนสอง ต้องเป็น ฉายชัดกษัตรี
บรรทัดที่ 3 บองท่อนสาม ต้องเป็น ผองไทย ทั้ง หล้า
ครูดำ และพรศุลี สุนทราภรณ์

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ