ความรักเหมือนเพลงพิณ

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ศยาม
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  ความรักเปรียบเหมือนดังเพลงพิณ
ที่กล่อมน้อมจินตนาอารมณ์
ช่วยคลายความทุกข์ให้สุขสม
เมื่อพลิ้วเพลงพรมเล้าโลมอุรา

ยามร้างยามรักลางเลือนไป
โอ้เพลงซึ้งใจพลันไกววิญญาณ์
ให้ตรมกลับระทมหนักหนา
เพลงรักพลันลาเลือนห่างจากหาย

พิณพลิ้วมันเปราะบอบบาง
ต้องถนอมมิเว้นวางใช่ทิ้งขว้างโดยง่าย
เฉกรักนั่นอาจมลาย
เพราะเธอเคลื่อนคลายว่างวายในความชื่นชม

ใจฉันคงเหมือนกับเพลงพิณ
หากเธอน้อมจินตนาอารมณ์
กล่อมขวัญให้นิรันดร์สุขสม
ด้วยรักพลิ้วพรมใจอยู่เสมอ
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... เทพกร บวรศิลป์

ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


1. ศยาม ประพันธ์คำร้องเสร็จ เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2517
2. จังหวะสโลว์
เทพกร บวรศิลป์

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงความรักเหมือนเพลงพิณ