แม้ความตายจะมาพราก

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ศยาม
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  ถึงแม้ความตายจะมาพราก
ให้ฉันต้องจากเธอไปไกลแสน
ความรักยังคงมิคลอนแคลน
ยังฝังตรึงแน่นเสมือนมนตรา

ด้วยซึ้งในความรักคงมั่น
เธอน้อมภินันทน์แก่ฉันหนักหนา
ถนอมดวงใจไว้นานมา
ไม่ร้างราแรมราสุดหาใครเทียมทัน

จึงยอมพลีกายและใจ
เอาไว้ให้เพียงแม้ได้รักเธอนั่น
ประโลมใจไปนิรันดร์
ครองสัมพันธ์สมดังเคยมั่นใจหมาย

ถึงแม้ความตายก็ไม่หวั่น
เมื่อรักคงมั่นไม่มีห่างหาย
ตราบฟ้าและดินนั้นมลาย
ใจรักมิคลายสลายร้างไปเลย
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... เทพกร บวรศิลป์

ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


1. ศยาม ประพันธ์คำร้องเสร็จ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2514
2. จังหวะแทงโก้
เทพกร บวรศิลป์
© ขับร้องโดยคุณพรศุลี วิชเวก
Lelouch

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงแม้ความตายจะมาพราก