สาปรัก

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ศยาม
ทำนอง เวส สุนทรจามร     
  เมื่อยามรักกันผูกพันแท้เทียว
มั่นคงเหมือนเกลียวโน้มเหนี่ยวใจนั้น
ผิดใจนิดเดียวขาดเกลียวสัมพันธ์
ที่เคยรักกันหนอพลันร้างเลือนไปได้

ลืมคำสัญญาสาบานให้ไว้
ลืมรสเคยได้ชิดเชยชื่นใจเยื่อใยสูญพลัน
เศร้าใจนักเอยไม่เคยรู้ทัน
สู้ครองสัมพันธ์ไว้มั่นขวัญยังไม่หน่าย

โอ้ความสัมพันธ์สิ้นกันเสียที
สิ้นความภักดีมิมีวันที่คืนคลาย
เจ็บในฤดีจวบชีวิตวาย
ไม่คลอนถอนคลายมิตายมิลืมกันได้

รอยกรรมนี้ดลผลตามสาปไว้
ให้เธอหวนไห้ร้าวรานหทัยร่ำไปมิคลาย
ให้ตรมฤดีอย่ามีเว้นวาย
ให้เธอนั้นตายเพราะไฟรักผลาญจนสิ้น
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... เทพกร บวรศิลป์ / สุนทรีย์บันเทิง
ผู้ขับร้อง : จั่นทิพย์ สุฐินบุตร
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


1. ศยาม ประพันธ์คำร้องเสร็จ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2519
2. จังหวะรัมบ้า
เทพกร บวรศิลป์ / สุนทรีย์บันเทิง
© จั่นทิพย์ สุฐินบุตร ขับร้อง
เพิ่ม คล้ายบรรเลง เรียบเรียง
จากแผ่นเสียงลองเพลย์ชุด ฤดูร้อนที่รัก
ดำริ

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงสาปรัก