ครึ่งรักครึ่งใคร่

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ศยาม
ทำนอง เวส สุนทรจามร     
  เบื่อชีวิตเป็นยิ่งนัก
วุ่นวายด้วยรักหน่วงหนักชักนำชีพชนม์
หลีกไปหนใดไม่พ้น
ร้อนเร่ากมลเหมือนไฟรุมก่นทรวงใน

ผู้ชายหลายรายใฝ่ฝัน
ต่างมาชอบฉันใคร่ครองสัมพันธ์วุ่นไป
แต่เกรงเขาลวงล่อไว้
แม้จะชอบใจฉันก็มิให้ท่าที

ถึงแม้หัวใจชมชื่น
รักอาจคลายคืนหน่ายหนี
ทั้งรักทั้งเกรงเหลือที่
ใจนี้จึงวุ่นวายครัน

อยากลองรักดูสักครั้ง
หากใครมุ่งหวังตั้งใจหมายปองผูกพัน
ก็จงเผยคำเสกสรร
แม้ซื่อต่อกันฉันจะมอบใจให้ครอง
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... เทพกร บวรศิลป์

ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


1. ศยาม ประพันธ์คำร้องเสร็จ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2519
2. จังหวะออฟบีท
เทพกร บวรศิลป์

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงครึ่งรักครึ่งใคร่