เพราะรักเข้าแล้ว

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ศยาม
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  รักซึ้งตรึงจิตเคยหวนครวญคิดจนเศร้า
อกเอ๋ยใจสาวถึงยามเมื่อคราวมีคู่
ความรักรวยรุ่มดั่งเพลิงร้อนรุมทรวงอยู่
ชื่นเชยเชิงชู้หวังชายเป็นคู่ชูใจ

แม้เขาจะต่ำไม่สูงเลอล้ำในศักดิ์
เมื่อหญิงปองรักแล้วไม่เปลี่ยนใจไปได้
มีรักเพียงหนึ่งไม่เคยคะนึงชายใด
เทิดทูนเอาไว้เหนือในฤทัยชายเดียว

จะเลวล้ำเกินคนจะจนไร้เงินทอง
ไม่เคยคิดเคยตรองเฝ้าปองรักจริงเจียว
รู้แก่ใจโง่งมแม้จะระทมแดเดียว
ความรักไม่คลายเกลียวเกลียวรักแน่นเหนียวหนักหนา

เพราะหัวใจซื่อจึงถือความรักคงมั่น
เมื่อรักใคร่นั้นหัวใจผูกพันจนกว่า
ชีวิตจะสิ้นร่างกายฝังดินกลบหน้า
ให้ลือทั่วฟ้ารักเราเลอค่าเกินใคร
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... เทพกร บวรศิลป์

ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


1. ศยาม ประพันธ์คำร้องเสร็จ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2514
2. จังหวะแมตโปเตโต้
เทพกร บวรศิลป์

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงเพราะรักเข้าแล้ว