สดุดีบรรพไทย

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง แก้ว อัจฉริยะกุล
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  ไทยมีประวัติไทยทั้งชาติเกริกไกร
สร้างไทยเอาไว้ให้ถึงไทยรุ่นเรา
ไทยวีรชนสละชีพตนแลกเอา
พื้นดินเราค่าเท่าเลือดเนื้อชาติไทย

พื้นไผทเป็นไทยอยู่ถึงลูกไทยหลานไทยสืบมา
ขอให้ไทยประชารุ่นหลังต่อมารักษาสืบไป
เทิดทูนคุณความดีขอสดุดีบรรพไทย
สิบแปดล้านภาคภูมิในใจชาติไทย ชโย
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... แว่วเสียงเธอ
ผู้ขับร้อง : บุญช่วย หิรัญสุนทร - ทัศนัย ชอุ่มงาม
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


1. คุณบุญช่วย และคุณทัศนัย ชนะเลิศการประกวดขับร้องอาชีพแห่งประเทศไทยเมื่อปี 2492 แล้วจึงบันทึกเสียงเพลงนี้
2. ร้อง 3 เที่ยว เที่ยวแรก คุณทัศนัยร้อง เที่ยวสองคุณบุญช่วยร้อง เที่ยวสุดท้าย คุณบุญช่วยร้องกับคุณทัศนัย
แว่วเสียงเธอ
© ในฉบับที่ขับร้องสด ปี 2500 กว่า ร้องท่อน "18 ล้านภาคภูมิในใจ" เป็น "สืบชาติเชื้อด้วยความภูมิใจ"
การ์ฟิลด์

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงสดุดีบรรพไทย