โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ศยาม
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
สมญานาม มีแต่ความเกรียงไกร
เกริกเกียรติ์ระบิลพราวศิลป์ภูมิชัย
ฉายชูชื่อไว้ในหล้า
เลิศในดวงใจไมตรี
เรามีศักดิ์ศรี ดีเด่นนานมา
พี่น้องรักร่วมชีวา
เพราะมีศรัทธาเหนี่ยวนำ
อันธวัชชัยเทิดไว้ประเทืองเห็นรองเรืองน้ำเงินเหลืองแดงตาม
เจดีย์ขาวงามในรั้วอาราม ล้วนประกาศความทรงค่า โอ้สถาบันศึกษาศูนย์รวมคุณค่าสำคัญ ผองเรามั่นเชิดชูสัมพันธ์กันชั่วกาล
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... แฟนเพลง
ผู้ขับร้อง : หมู่ชาย-หญิง
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


จังหวะกัวราช่า ได้มีการบันทึกแผ่นเสียงไว้พร้อมกับเพลงเขมาอาลัย
แฟนเพลง
© เพลงนี้เปิดตอนก่อนเข้าแถวเคารพธงชาติตอนเช้าเป็นประจำ
จินไฉ

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม