ลูกน้อย

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง พรพิรุณ
ทำนอง พรพิรุณ     
  ฮัม.....................

ลูกเอ๋ยลูกน้อย
ยอดสร้อยกลอยใจของแม่
จงนอนแม่คอยดูแล
ยุงมิให้ไต่ไรมิให้ตอม

ลูกเอยลูกจ๋า
แก้วตาแม่คอยถนอม
ถึงลำบากแม่ยังสู้ยอม
อดออมให้ลูกสบาย

เจ้านอนเถิดหนา
ลูกน้อยแม่จะกล่อมให้
จงนอนเถิดอย่าอาลัย
แม่พัดวีให้ไกวให้เจ้านอน

กล่อมเพลงขับขาน
นอนเสียเจ้าอย่าอาทร
แม้เจ้าตื่นแม่จะพาจร
ดูหนังดูละครเอย

โอ โอละเห่ ลูกจงนอนเปล นะแม่จะกล่อมเอย
โอ โอละเห่ ลูกจงนอนเปล นะแม่จะกล่อมเอย

เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... วรวิทย์
ผู้ขับร้อง : มัณฑนา โมรากุล
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© คิดถึงลูกมากอยากให้ลูกมาอยู่ใกล้ๆ
จากเเม่ที่คิดถึงลูกมาก
© บันทึกกับแผ่นเสียงสถิตภูษา ตราคนคู่ ราว พ.ศ.2516 เสียงคุณมัณฑนาจะแลอายุมากขึ้นกว่าเพลงที่นิยมฟังกันหลายเพลง
ศศิธรารัตน์

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงลูกน้อย